ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
http://www.neotools1.com/images/column_1507710500/Map neo_pat 27092560_OK.png
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


PORTABLE REFRACTOMETERicon  
รหัส : 44 ISQ-RM30
ยี่ห้อ : INSIZE
รุ่น : ISQ-RM30
ราคาปกติ :  3,000.00      
ราคาพิเศษ :  1,800.00
รายละเอียดทั้งหมด :

PORTABLE  REFRACTOMETER

- ใช้สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของส่วนผสมของน้ำยาหล่อเย็นกับน้ำว่าเปอร์เซ็นต์
  ของส่วนผสมถูกต้องหรือไม่ ต้องเติมน้ำ หรือน้ำยาหล่อเย็นเพิ่มหรือไม่
- ทำงานโดยใช้หลักการหักเหของแสงที่ผ่านตัวกลาง 2 ชนิดที่ต่างกัน ใช้งานโดย

  การหยดสารละลายลงบนกระจก ปิดฝาแล้วอ่านค่า

- ค่าที่ได้จะใช้เทียบหาค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นจากตาราง Refractometer
  Readings ของน้ำยาหล่อเย็นรุ่นนั้น (ขอได้จากผู้ขาย) หรือใช้คูณค่า
  แฟคเตอร์การหักเหของแสง กรณีที่น้ำยาหล่อเย็นรุ่นนั้นกำหนดไว้จำนวน      98