ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
http://www.neotools1.com/images/column_1507710500/Map neo_pat 27092560_OK.png
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


การตั้งค่า BORE GAUGE วัดรู article
วันที่ 10/11/2021   13:23:02

การตั้งค่า BORE GAUGE วัดรู        บอร์เกจเป็นเครื่องมือวัดขนาดรูในที่มีราคาประหยัดและได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน
แต่ปัญหาที่มักจะเจอกันคือการตั้งค่าและการอ่านค่าที่ได้อย่างถูกต้อง วิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
คือการใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอกมาตั้งค่าที่ต้องการวัดแล้วเซ็ตศูนย์ จากนั้นจึงใช้บอร์เกจไปวัดขนาดรู
แล้วอ่านค่าว่าบวก/ลบจากค่าที่ตั้งไว้เท่าใด เป็นวิธีที่เร็วและประหยัดที่สุด แต่การใช้ไมโครมิเตอร์
วัดนอกก็มีความผิดพลาดได้สูง เพราะปลายหัววัดของบอร์เกจมีผิวโค้ง การวางตำแหน่งที่จะวัด
และ Alignment ของไมโครมิเตอร์ให้ตรงกับบอร์เกจเป็นเรื่องยาก ความเที่ยงตรงสูงสุด
อาจไม่เกิน 0.05 mm
        วิธีที่รวดเร็วและเที่ยงตรงที่สุดอีกวิธีคือ การใช้ Setting Ring ที่ทำมาให้มีขนาดเท่ากับ
หรือใกล้เคียงชิ้นงาน เพียงแค่วางบอร์เกจลงใน Setting Ring บนโต๊ะระดับแล้วเซ็ตศูนย์
(หรือตั้งชดเชยกรณีที่ค่า Setting Ring ต่างจากค่าที่จะวัด) ก็นำไปใช้วัดงานได้เลย
แต่วิธีนี้มีต้นทุนสูงและถ้าขนาดงานเปลี่ยนก็ต้องมี Setting Ring ใหม่ทุกครั้ง
        มีอีกวิธีหนึ่งที่เริ่มเป็นที่นิยมคือ การใช้แท่นตั้งค่าบอร์เกจ (Bore Gauge Setting Master)
ที่ใช้งานร่วมกับเกจบล็อค วิธีนี้อาศัยความเที่ยงตรงของเกจบล็อคและแท่นวางบอร์เกจ
ช่วยให้การ Alignment ง่ายขึ้นมีความเที่ยงตรงสูง ยืดหยุ่นสูงเพราะสามารถเปลี่ยนขนาด
ของเกจบล็อคเพื่อตั้งค่าใหม่ได้ง่ายและรวดเร็วเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ใช้งานได้นาน
Tips & Tricks

ไดอัลเกจ 2 แบบ ใช้งานต่างกันอย่างไร วันที่ 10/11/2021   13:38:54 article
ประโยชน์ของหัว PROBE (1) วันที่ 10/11/2021   13:22:03 article
ประโยชน์ของหัว PROBE (2) วันที่ 10/11/2021   13:16:44 article
Integral vs Modular วันที่ 18/06/2020   13:59:18 article
ทำไม Counterbore ถึงต้องมีส่วนที่เป็น PILOT ด้วย วันที่ 18/06/2020   13:59:07 article
TABLE STOP สำหรับแท่นเจาะ วันที่ 18/06/2020   13:58:57 article
การทดสอบหินเจียรนัย วันที่ 04/04/2020   15:01:29 article
ข้อควรระวังการเลือกใช้ลูก COLLET ให้เหมาะกับงาน วันที่ 04/04/2020   15:01:55 article
การใช้งานฉากความเที่ยงตรงสูง วันที่ 04/04/2020   15:03:06 article
การทาจารบีที่รูยันศูนย์ วันที่ 04/04/2020   15:03:45 article
รูต๊าปเอียง วันที่ 04/04/2020   15:02:47 article
รูเจาะนำก่อนการรีมเมอร์ วันที่ 04/04/2020   15:04:17 article
วิธีวัดความลึกของรูเจาะ วันที่ 04/04/2020   15:05:05 article
Dressing vs Truing วันที่ 04/04/2020   15:06:23 article
CVD และ PVD คืออะไร วันที่ 04/04/2020   15:06:50 article
Strap Clamp วันที่ 04/04/2020   15:07:10 article
การใช้ปากกาแท่นเจาะจับชิ้นงานกลม วันที่ 04/04/2020   15:07:28
สาเหตุที่ใช้สว่านเจาะรูแล้วรู OVERSIZE วันที่ 04/04/2020   15:09:39 article
Bolt กับ Screw ต่างกันอย่างไร? วันที่ 04/04/2020   14:43:00 article
เทคนิคการใช้และการจัดเก็บเกจบล็อค วันที่ 04/04/2020   15:10:39 article
การวางเครื่องมือวัดขณะทำงาน วันที่ 04/04/2020   15:12:34 article
ขนาดของสว่านที่ใช้เจาะนำสว่านขนาดใหญ่ วันที่ 04/04/2020   15:14:51 article
เศษเสี้ยนจากการเจาะรูทะลุ วันที่ 01/02/2019   13:17:12 article
ข้อควรระวังเรื่องความลึกของรูเจาะ วันที่ 01/02/2019   09:28:28 article
การใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะกับงาน (3) วันที่ 01/02/2019   09:28:36 article
การใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะกับงาน (2) วันที่ 10/11/2018   14:21:28
การใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะกับงาน (1) วันที่ 01/02/2019   09:28:48 article
การมิลลิ่งฉากสี่ด้าน วันที่ 10/11/2018   14:22:52
T-Slot Nut วันที่ 10/11/2018   14:26:28
สกรูล็อคหัวคว้าน วันที่ 01/02/2019   09:28:59 article
การใช้งาน Center Gage วันที่ 01/02/2019   09:29:18 article
การวอร์มอัพหินเจียรนัย วันที่ 22/10/2018   15:30:36 article
การลับคมรีมเมอร์ วันที่ 26/10/2018   13:35:49 article
ใช้รีมเมอร์กับทองเหลืองเพื่อคุมขนาดไม่ได้ ทำอย่างไรดี วันที่ 26/10/2018   13:45:48 article
สกรูเกลียวหยาบ VS สกรูเกลียวละเอียด วันที่ 26/10/2018   14:41:49 article
การลับคมเหล็กขีดปลายคาร์ไบด์ วันที่ 26/10/2018   14:46:45 article
รองเท้าแบบไหนดี วันที่ 27/10/2018   10:14:16 article
ข้อควรระวังในการใช้ปืนลมเป่าไล่เศษผงออกจากแท่นเครื่อง วันที่ 27/10/2018   10:23:41 article
การใช้งานเกจวัดเกลียวใน (Thread Plug Gages) วันที่ 04/04/2020   14:47:31 article
องศามีดคว้าน วันที่ 07/11/2018   15:23:06 article
การต๊าปเกลียวเหล็ก Tool Steel ด้วยมือบนเครื่องมิลลิ่ง วันที่ 07/11/2018   15:21:49 article
การต๊าปเกลียวเหล็ก Tool Steel วันที่ 07/11/2018   15:24:41 article
วิธีทดสอบว่าเครื่องมิลลิ่งทำงานหนักเกินไปหรือไม่ วันที่ 07/11/2018   15:20:28 article
การใช้น้ำยาหล่อเย็นกับเอ็นมิลคาร์ไบด์ วันที่ 07/11/2018   15:19:39 article
การเลือกเอ็นมิลและดอกสว่านที่ทำจากคาร์ไบด์, HSS และ HSS.Co ให้เหมาะกับงาน วันที่ 07/11/2018   15:21:16 article
ข้อควรระวังในการใช้ไดอัลเกจวัดงานกลม วันที่ 27/10/2018   14:21:48 article
ผิวชิ้นงานแข็ง วันที่ 29/10/2018   09:42:13 article
การเลือกขนาดและความยาวของเอ็นมิลให้เหมาะสมกับงาน (2) วันที่ 29/10/2018   09:54:52 article
การเลือกขนาดและความยาวของเอ็นมิลให้เหมาะสมกับงาน (1) วันที่ 10/11/2018   14:50:53 article
อย่านำปากกาแท่นเจาะมาใช้กับเครื่องมิลลิ่ง วันที่ 10/11/2018   14:48:45 article
Meehanite คืออะไร? วันที่ 07/11/2018   15:13:54
ข้อควรระวังในการใช้พินเกจ วันที่ 10/11/2018   14:50:09 article
การใช้งานชุดจับชิ้นงานอย่างถูกวิธี วันที่ 10/11/2018   14:49:34 article
ข้อควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์วัดงานกลม(1) วันที่ 10/11/2018   14:50:35 article
ข้อควรระวังในการใช้ไมโครมิเตอร์วัดงานกลม(2) วันที่ 10/11/2018   14:51:23 article
แรงม้า (Horse Power) กับ กิโลวัตต์ (kilowatt) ต่างกันอย่างไร? วันที่ 10/11/2018   14:55:17 article
องศาของคมตัดเอ็นมิล (Helix Angles) มีประโยชน์อย่างไร? วันที่ 10/11/2018   14:58:57 article
เหล็ก Free Cutting คืออะไร? วันที่ 10/11/2018   15:01:36 article
ประวัติของเกลียว(A brief history of threads) วันที่ 10/11/2018   15:06:33 article
การใช้ประโยชน์จากการเคลือบผิว (Coating) เอ็นมิลให้เต็มประสิทธิภาพ วันที่ 30/10/2018   11:47:05 article
หลักเกณฑ์พื้นฐานในการเจาะรู วันที่ 30/10/2018   13:54:52 article
เลื่อนชิ้นงานหรือเลื่อนไดอัลเกจดี? วันที่ 04/09/2015   10:16:46 article
การขยายรูเจาะ วันที่ 30/10/2018   14:06:31 article
เปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ทำเกจบล็อค วันที่ 30/10/2018   14:23:08 article
ปากกาจับชิ้นงานกลม วันที่ 30/10/2018   14:32:05 article
เพชรที่ใช้กรีดเปิดหน้าหินเจียรนัยและทำหินเจียรนัยเพชรต่างจากเพชรที่ใช้ทำเป็นแหวนหรือสร้อยคอ วันที่ 30/10/2018   15:05:17 article
ออกแบบดี ก็ลดต้นทุนได้ วันที่ 31/10/2018   10:15:42 article
สว่านเกลียวซ้ายมีประโยชน์อย่างไร? วันที่ 31/10/2018   10:27:09 article
การทำความสะอาดแท่นระดับหินแกรนิต วันที่ 31/10/2018   10:49:19 article
ใช้ปากกาจับชิ้นงานแบบไหนจึงจะเหมาะ วันที่ 31/10/2018   11:05:50 article
การออกแบบชิ้นงานให้ทำงานได้ง่าย (Machinability) วันที่ 31/10/2018   11:22:59 article
WORK STOP สำหรับช่างมิลลิ่ง วันที่ 31/10/2018   13:17:02 article
ข้อสังเกตเกี่ยวกับดอกสว่านที่ใช้เจาะนำดอกต๊าปเกลียว วันที่ 31/10/2018   13:34:04 article
การเลือกพินเกจแบบ GO, NO-GO วันที่ 31/10/2018   13:43:06 article
เทคนิคการป้องกันการอาร์คของเครื่องอีดีเอ็ม วันที่ 04/09/2015   10:35:32 article
เทคนิคการใช้งานเกจวัด R วันที่ 04/09/2015   10:32:50 article
เทคนิคการเจาะรูเล็กและลึกให้ตรง วันที่ 01/11/2018   10:13:24 article
ใช้รีมเมอร์แล้วรูเบี้ยวทำอย่างไรดี? วันที่ 01/11/2018   10:26:13 article
การใช้งานสว่าน 2 ชั้น วันที่ 04/09/2015   10:34:51 article
วิธีใช้เกจวัดรูใน Telescopic Gauge วันที่ 04/09/2015   10:33:48 article
ต๊าปเกลียวลึกๆ แล้วดอกต๊าปหักบ่อยจะแก้ไขอย่างไรดี? วันที่ 04/09/2015   10:34:03 article
การเลือกจำนวนฟันของดอกต๊าปให้เหมาะกับงาน วันที่ 04/09/2015   10:35:17 article
ข้อดี-ข้อเสีย.... ของการวัดขนาดเกลียวด้วยสกรูและเกจ วันที่ 04/09/2015   10:34:34 article
อันตรายของควันจากเครื่องอีดีเอ็ม วันที่ 01/11/2018   10:51:20 article
ข้อควรระวังในการใช้ Counter Bore กับเครื่อง Machining Center วันที่ 04/09/2015   10:36:09 article
เทคนิคการใช้ไฮเกจ วันที่ 01/11/2018   11:03:55 article
เทคนิคการขุด Pocket ที่เป็นรูทะลุ วันที่ 02/11/2018   09:25:32 article
Cermet คืออะไร? วันที่ 02/11/2018   09:32:41 article
การลับคมเอ็นมิลที่เคลือบ TiCN มีผลต่อการใช้งานอย่างไร วันที่ 02/11/2018   09:34:26 article
ต๊าปลึกแค่ไหน? วันที่ 02/11/2018   09:36:08 article
เทคนิคการใช้หัวจับสว่าน จับสว่านขนาดเล็ก วันที่ 04/09/2015   10:37:27
ต้องการคว้านรูใหญ่ทำอย่างไรดี? วันที่ 02/11/2018   09:37:26
การวัดร่อง Slot โดยใช้แท่งขนานแบบปรับได้ วันที่ 04/09/2015   10:37:52
การลับคมปลาย Scriber ของไฮเกจ วันที่ 04/09/2015   10:38:07 article
การเก็บรักษาไมโครมิเตอร์อย่างถูกวิธี วันที่ 04/09/2015   10:38:16 article
เศษเสี้ยน (Burr) ที่เกิดจากการเจาะรู วันที่ 02/11/2018   09:51:21 article
ข้อควรระวังในการใช้เอ็นมิลกัดงาน วันที่ 02/11/2018   09:53:00 article
ทำไมจึงไม่ใช้หัวจับสว่านไปจับดอกเอ็นมิล? วันที่ 02/11/2018   10:01:44 article
ข้อควรระวังในการซื้อเครื่องเจียรนัยราบมือสอง วันที่ 02/11/2018   13:16:11 article
การใช้รีมเมอร์กับเครื่องกลึง วันที่ 04/09/2015   10:39:14 article
อีกสาเหตุของการเจียรนัยแล้วผิวชิ้นงานเป็นลูกคลื่น วันที่ 04/09/2015   10:39:29 article
เทคนิคการฉีดน้ำยาหล่อเย็นให้เต็มหน้าชิ้นงาน วันที่ 04/09/2015   10:40:00 article
Hydrodynamic Effect วันที่ 04/09/2015   10:40:14 article
ข้อควรระวังในการเจียรนัย วันที่ 04/09/2015   10:40:42 article
เจียรนัยชิ้นงานเล็กและยาวแล้วไม่กลม วันที่ 04/09/2015   10:40:51 article
วิธีแก้ปัญหารูเจาะบนเครื่องกลึงเยื้องศูนย์ วันที่ 04/09/2015   10:41:03 article
Wear Blocks วันที่ 04/09/2015   10:41:16 article
วิธีเจียรนัยปลายเข็มกระทุ้ง วันที่ 04/09/2015   10:41:31 article
Composite คืออะไร? วันที่ 04/09/2015   10:41:41 article
การเลื่อยเหล็กแผ่นบาง วันที่ 04/09/2015   10:41:50 article
การตั้งระยะหินเจียรนัยลับมีด วันที่ 04/09/2015   10:41:59 article
วิธีกัดเหล็กแผ่นบาง วันที่ 04/09/2015   10:42:07 article
ความแตกต่างระหว่างแรง (Force) กับแรงดัน (Pressure) วันที่ 04/09/2015   10:42:18 article
เลื่อยแฉลบ วันที่ 04/09/2015   10:42:36 article
เทคนิคการกัดกราไฟท์ วันที่ 04/09/2015   10:42:46
TAN CHIP RULE วันที่ 04/09/2015   10:42:55 article
การทำความสะอาดเครื่องเจียรนัย วันที่ 04/09/2015   10:43:09 article
เตือนภัยมิจฉาชีพ วันที่ 04/09/2015   10:43:20 article
ความเชื่อ VS ความจริง วันที่ 04/09/2015   10:43:28 article
วิธีทำความสะอาดผิววัดงานของไมโครมิเตอร์และเวอร์เนีย วันที่ 04/09/2015   10:43:37
45-30-30 วันที่ 04/09/2015   10:43:45 article
ข้อควรระวังในการใช้รีมเมอร์กับรูตัน วันที่ 04/09/2015   10:43:57 article
วิธีทดสอบการจับชิ้นงานของปากกามิลลิ่ง วันที่ 04/09/2015   10:44:05 article
อีกสาเหตุของการกลึงงานแล้วเป็นเทเปอร์ วันที่ 04/09/2015   11:32:47
การใช้ชุดจับชิ้นงานอย่างถูกต้อง วันที่ 04/09/2015   11:32:59
เทคนิคการตัดโลหะแผ่นบาง วันที่ 04/09/2015   11:33:11 article
อันตรายจากการตัดชิ้นงานบนเครื่องกลึง วันที่ 04/09/2015   11:33:21 article
เทคนิคการเลื่อยชิ้นงาน วันที่ 04/09/2015   11:33:35 article
หินเจียรนัย แบบแข็งและแบบนิ่มคืออะไร? วันที่ 04/09/2015   11:33:44 article
เกณฑ์การเลือกเกรดของหินเจียรนัย วันที่ 04/09/2015   11:33:53 article
ที่เก็บตะไบ วันที่ 04/09/2015   11:34:04 article
การเจียรนัยราบ ปัญหาและสาเหตุ วันที่ 22/10/2018   15:52:42
English / Metric Conversions วันที่ 04/09/2015   11:34:30
เปอร์เซ็นต์ของเกลียว วันที่ 04/09/2015   11:34:59 article
เทคนิคการเจียรนัยชิ้นงานเล็กและสูง วันที่ 04/09/2015   11:35:11 article
วางชิ้นงานแบบไหนจึงจะดี ? วันที่ 04/09/2015   11:35:23 article
ความสัมพันธ์ของเกรดและสีของหินเจียรนัย วันที่ 04/09/2015   11:35:33 article
การใช้สว่านนำศูนย์แบบ NC Spotting Drill วันที่ 04/09/2015   11:35:45 article
เทคนิคการเจาะรูลึก วันที่ 04/09/2015   11:35:55
เทคนิคการใช้รีมเมอร์ วันที่ 04/09/2015   11:36:15
หมุนชิ้นงาน 90° ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว วันที่ 04/09/2015   11:36:25
การใช้ปากกาแรงกดจับสูงอย่างถูกวิธี วันที่ 04/09/2015   11:36:38
การทำก้นรูสว่านให้เรียบ วันที่ 04/09/2015   11:36:47
เกณฑ์การเลือกขนาดเพชรกรีดหินเจียรนัย วันที่ 04/09/2015   11:37:12 article
ตำแหน่งการวางเพชรกรีดหินเจียรนัยอย่างถูกวิธี วันที่ 04/09/2015   11:37:21 article
เชื่อหรือไม่ ! ในระบบการวัดระยะทาง (Believe it or not ! in length Measurement) วันที่ 04/09/2015   11:37:32 article
ความลึกของเกลียวเท่าไหร่ถึงจะดี วันที่ 04/09/2015   11:37:50
เทคนิคการตั้งบล็อคเหล็กฉาก วันที่ 04/09/2015   11:38:07
เปลี่ยนใบเลื่อยใหม่แล้วบิดงอจะแก้ไขอย่างไร วันที่ 04/09/2015   11:38:23
วิธีป้องกันตะไบอุดตันแบบง่ายๆ วันที่ 04/09/2015   11:38:31
ข้อดี – ข้อเสียของอิเลคโทรด EDM ชนิดต่างๆ วันที่ 04/09/2015   11:38:39
เปรียบเทียบอัตราการสึกของอีเลคโทรด EDM วันที่ 04/09/2015   11:39:03
การสึกของอิเลคโทรด EDM วันที่ 04/09/2015   11:39:38
วิธีอ่านค่าโปรแทคเตอร์วัดมุม วันที่ 04/09/2015   11:40:05
อันตรายจากการเปลี่ยน Tool ของเครื่องมิลลิ่ง วันที่ 04/09/2015   11:40:19
กฏนิ้วหัวแม่มือขวา วันที่ 04/09/2015   11:40:32
Collet จับเกจหาขอบชิ้นงาน วันที่ 04/09/2015   11:40:46
กัดงานแบบไหนถึงจะดี ? วันที่ 04/09/2015   11:40:58
วิธีทำเกจ GO, NO-GO สำหรับวัดรูแบบง่ายๆ วันที่ 04/09/2015   11:41:11
วางตำแหน่งไดอัลเกจแบบไหนจึงจะเหมาะ วันที่ 04/09/2015   11:41:21
เทคนิคการเจาะรูยันศูนย์ วันที่ 04/09/2015   11:41:31
เทคนิคการตั้งมีดกลึง ให้ได้กึ่งกลางชิ้นงาน วันที่ 04/09/2015   11:41:45
Cosine Error 2 วันที่ 04/09/2015   11:41:54
เลือกเครื่อง CMM อย่างไรให้เหมาะกับงาน(2) วันที่ 04/09/2015   11:44:32
เลือกเครื่อง cmm อย่างไรให้เหมาะกับงาน(1) วันที่ 04/09/2015   11:45:58
ผลเสียของการลับคมปลายสว่านผิด วันที่ 04/09/2015   11:46:28
ถาม กลึงเพลากลม dia. 35 มม. ยาว 320 มม. แล้วชิ้นงานเป็นเทเปอร์ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร? วันที่ 04/09/2015   13:15:37
กันพลาด ! วันที่ 04/09/2015   13:17:02
Plunge Cutting เทคนิคใหม่ที่น่าลอง วันที่ 04/09/2015   13:19:08
หลักการเลือกจำนวนฟันของเอ็นมิลให้เหมาะกับงาน วันที่ 04/09/2015   13:20:00
การเซาะร่องงานเพลากลม วันที่ 04/09/2015   13:23:11
เชื่อหรือไม่ ! 1 นิ้ว ≠ 25.40 มม. ? วันที่ 04/09/2015   13:27:03
อีกสาเหตุของความผิดพลาดในการวัดชิ้นงาน วันที่ 04/09/2015   13:28:09
เทคนิคการขัดผิวงานกลึงให้เรียบ วันที่ 04/09/2015   13:30:08
ข้อควรระวังในการใช้โต๊ะวัดงาน วันที่ 21/09/2015   13:23:48
Micro – Nano – Giga – Mega –Tera คืออะไร ? วันที่ 07/09/2015   11:22:46
ด้ามแบบHSKต่างจากBT,SK,CATอย่างไร? วันที่ 07/09/2015   11:27:45
หัวจับไฮโดรลิค VS หัวจับแบบ Shrink Fit วันที่ 07/09/2015   14:09:14
IP คืออะไร? วันที่ 07/09/2015   15:35:29
สาเหตุที่กลึงชิ้นงานแล้วเกิดเทเปอร์ วันที่ 07/09/2015   15:37:19
การวางซ้อนชิ้นงานอย่างถูกวิธี วันที่ 11/09/2015   14:11:54
เทคนิคการเลือกยันศูนย์เป็น (Live Center) สำหรับเครื่องกลึง CNC วันที่ 11/09/2015   14:30:52
การคำนวณหาค่าเกจบล็อคหนุน Sine Bar วันที่ 11/09/2015   14:32:22
เทคนิคการทำความสะอาด Lead Screw เครื่องกลึง วันที่ 11/09/2015   14:37:50
การใช้งานโปรแทรคเตอร์วัดมุม วันที่ 11/09/2015   14:57:27
พัฒนาการของเครื่องจักร วันที่ 11/09/2015   15:00:42
Back to Basic วันที่ 21/09/2015   13:28:14
ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือวัดแบบ Analog และ Digital วันที่ 21/09/2015   13:32:16
ความผิดพลาดในการใช้เวอร์เนียวัดลึก วันที่ 21/09/2015   13:34:13
แกนA,B,CและU,V,Wคืออะไร? วันที่ 28/09/2015   10:22:20
SFM ต่างจาก RPM อย่างไร ? วันที่ 28/09/2015   10:26:44
Linear Error Compensation(LEC) คืออะไร? วันที่ 28/09/2015   10:33:02
เทคนิคการใช้เครื่องล้างอำนาจแม่เหล็ก วันที่ 28/09/2015   10:35:15
Jig” กับ “Fixture” ต่างกันอย่างไร วันที่ 05/01/2013   09:54:33
การขจัดเศษเสี้ยนเล็กๆจากการกลึง วันที่ 05/01/2013   09:54:06
แนวเส้นการตอกพั้นช์ตัวเลข วันที่ 05/01/2013   09:52:55
ความผิดพลาดที่มักคาดไม่ถึง วันที่ 05/01/2013   09:52:07
ข้อดี-ข้อเสียของทองแดงและกราไฟท์สำหรับงาน EDM วันที่ 05/01/2013   09:51:22
เทคนิคการใช้ฟังก์ชั่น Absolute และ Incremental วันที่ 05/01/2013   09:51:01
ไดอัลเกจกับการวัดความลึก วันที่ 05/01/2013   09:50:06
เทคนิคการเจียรนัยกลม วันที่ 05/01/2013   09:49:27
เครื่อง CMM พระเอกตัวจริง วันที่ 05/01/2013   09:49:00
เทคนิคการวัดงานเจียรนัยแห้ง วันที่ 05/01/2013   09:48:35
เจียรนัยงานเล็กและบาง วันที่ 05/01/2013   09:48:04
เทคนิคการวัดงานบนแท่นแม่เหล็ก วันที่ 05/01/2013   09:47:37
มีไว้ทำไม? วันที่ 05/01/2013   09:46:49
เทคนิคการใช้เกจวัดรูใน Telescopic วันที่ 05/01/2013   09:46:24
การดูแลรักษาแท่นเครื่องมิลลิ่ง วันที่ 05/01/2013   09:45:54
COSINE ERROR : เรื่องใกล้ตัวที่อาจจะไม่รู้ วันที่ 17/11/2012   16:16:26
เทคนิคการเจาะรูบนผิวที่ลาดเอียง วันที่ 05/01/2013   09:45:19
เอ็นมิลกัดหยาบจะเลือกแบบฟันหยาบ หรือฟันละเอียดดี? วันที่ 05/01/2013   09:44:26
เลือกสว่านสั้นหรือยาวดี ? วันที่ 05/01/2013   09:43:05
มารู้จัก OVERHANG กันเถอะ วันที่ 05/01/2013   09:42:06
ทำ Electrode จากแท่งกราไฟต์แต่มีปัญหาเรื่องฝุ่นจะทำอย่างไรดี ? วันที่ 05/01/2013   09:41:35
ชิ้นงานพลาสติกเป็นรอย แก้ไขอย่างไร? วันที่ 05/01/2013   09:40:28
What is Accuracy? วันที่ 05/01/2013   09:35:50
ต้องคว้านรูฝังบูช 10 รู บนเครื่องมิลลิ่ง แต่ไม่มีหัวคว้านจะทำอย่างไรดี ? วันที่ 05/01/2013   09:35:12
ลบเสี้ยน (DEBURRING) โดยใช้ EDM วันที่ 05/01/2013   09:33:35
Help! I need somebody help! วันที่ 05/01/2013   10:00:32
ใช้แปรงลวดลบเสี้ยน (BURRS) บน CNC วันที่ 05/01/2013   09:32:09
การคุมความลึกของรูเจาะบนเครื่องกลึง วันที่ 05/01/2013   09:30:42
เทคนิคการติดตั้งหัวปาดขนาดใหญ่ วันที่ 05/01/2013   09:29:44
ชิ้นงานใหญ่และหนาจนชนขอบแท่นเครื่องมิลลิ่งจะยึดอย่างไรดี? วันที่ 05/01/2013   09:28:49
คณิตศาสตร์น่ารู้สำหรับทำโปรแกรม CNC วันที่ 05/01/2013   09:26:54
กลึงท่อเหล็กอย่างไรไม่ให้สั่นไหว วันที่ 05/01/2013   09:25:37
"รังนก”อะไรเอ่ยที่ใครๆก็ไม่ต้องการ วันที่ 05/01/2013   09:24:33
วิธีง่ายๆที่จะลดเวลาเจียรนัยรูให้สั้นลง วันที่ 05/01/2013   09:22:11
ช่วยด้วย ! ชิ้นงานใหญ่เกินแท่นเครื่องมิลลิ่ง แล้วจะยึดอย่างไร? วันที่ 05/01/2013   09:20:39
ต๊าปเกลียวด้วยมือให้ตรง เรื่องง่ายๆ ถ้ามี วันที่ 05/01/2013   09:19:47
มือที่สาม วันที่ 05/01/2013   09:19:14
Accuracy กับ Precision ต่างกันอย่างไร ? วันที่ 05/01/2013   09:17:23
Helix Angles มีประโยชน์อย่างไร? วันที่ 05/01/2013   09:16:35
การเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นที่หมดอายุแล้ว วันที่ 04/01/2013   14:15:08
การกลึงบอลกลมบนเครื่องกลึงธรรมดา วันที่ 04/01/2013   14:14:23
วิธีจับไดอัลเกจ วันที่ 04/01/2013   14:12:01
เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับน้ำยาหล่อเย็น วันที่ 04/01/2013   14:09:40
รูไม่กลม ? วันที่ 04/01/2013   14:08:59
จัดเก็บน้ำยาหล่อเย็นแบบง่ายๆ วันที่ 04/01/2013   14:06:49
ต้องเจาะรูเล็กและลึกบนเครื่องกลึง ทำอย่างไรดี? วันที่ 04/01/2013   14:06:08
วัดลึกบนเครื่องกลึงแบบง่ายๆ วันที่ 04/01/2013   14:05:07
ปวดหัว! บูชเสียที่ฝั่งอยู่ในรูตันเอาออกได้อย่างไร? วันที่ 04/01/2013   14:04:26
การหล่อเย็นแบบง่ายๆยามฉุกเฉิน วันที่ 04/01/2013   14:01:47
หาตำแหน่งรูต๊าปเกลียว วันที่ 04/01/2013   14:00:15
วี-บล็อค แม่เหล็ก วันที่ 04/01/2013   13:59:33
วี-บล็อคกับการช่วยจับงานบนปากกา วันที่ 04/01/2013   13:53:36
ลบคมหรือทำ C (Chamfer) ด้วยดอก Countersink วันที่ 04/01/2013   13:51:46
จิ๊กช่วยต๊าปเกลียว วันที่ 04/01/2013   13:49:46
Triangle effect คืออะไร ? วันที่ 04/01/2013   13:48:10
เคยเห็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมในแบบงาน(Drawing) วันที่ 04/01/2013   13:46:49
ค่า Clearance กับ Tolerance ต่างกันอย่างไร? วันที่ 04/01/2013   13:45:48
ใช้เครื่องเจียรนัยราบ วันที่ 04/01/2013   13:45:16
Kgf และ N คืออะไร ? วันที่ 10/11/2018   14:44:22
การดูแลรักษาเครื่องมือวัด วันที่ 04/01/2013   13:43:12
โครงสร้างไมโครมิเตอร์ วันที่ 04/01/2013   13:40:14
ต้องวัดรูลึก...ทำอย่างไรดี? วันที่ 04/01/2013   13:39:16
ความผิดพลาดของเครื่องจักรเกิดได้อย่างไร ? (2) วันที่ 04/01/2013   10:58:31
ความผิดพลาดของเครื่องจักรเกิดได้อย่างไร? (1) วันที่ 04/01/2013   10:58:03
การลับคมเอ็นมิล เมื่อไหร่? วันที่ 04/01/2013   10:54:46
ไดอัลเกจของคุณยังดีอยู่หรือเปล่า? วันที่ 04/01/2013   10:53:59
สะท้าน? วันที่ 03/01/2013   13:55:56
ค่าเผื่อสำหรับงานรีม (Reaming) วันที่ 03/01/2013   13:54:24
การตั้งค่าไมโครมิเตอร์วัดรูในใหม่ วันที่ 03/01/2013   13:50:51
Screw Extractor คืออะไร? วันที่ 03/01/2013   13:50:01
ดอกต๊าปหัก วันที่ 03/01/2013   13:49:17
ปลอดภัยไว้ก่อน วันที่ 03/01/2013   13:48:47
วิธีจัดการกับแบบงาน (Drawing) ขนาดใหญ่ วันที่ 03/01/2013   13:33:40
เปลี่ยน Machining Center เป็นเครื่องกลึง CNC วันที่ 03/01/2013   13:32:25
สกรูเกลียวซ้ายหรือขวา ดูอย่างไร? วันที่ 03/01/2013   13:31:37
กลึงงานเล็กๆ ยาวๆ แล้วสั่น วันที่ 03/01/2013   13:30:44
ปากกาจับชิ้นงานบาง วันที่ 03/01/2013   13:26:53
การเพิ่มประสิทธิภาพด้ามจับเอ็นมิลธรรมดา วันที่ 03/01/2013   13:25:52
เรื่องพื้นๆ ที่มักจะมองข้ามไป วันที่ 03/01/2013   13:24:54
สูตรคำนวณหาขนาดสว่านสำหรับต๊าปเกลียว วันที่ 10/11/2018   14:42:18
เรื่องใหญ่ที่หลายคนไม่รู้? วันที่ 03/01/2013   13:22:19
Ring Gauge มีไว้ทำไม? วันที่ 03/01/2013   13:21:31
ใช้เครื่องเจียรนัยราบอยู่แต่ไม่เคยใช้เพชรกรีด วันที่ 04/01/2013   10:49:51
เทคนิคการวัดความลึกของรูเจาะ วันที่ 03/01/2013   13:18:39
รู้จักบุคคลสำคัญ(3) วันที่ 03/01/2013   13:10:29
รู้จักบุคคลสำคัญ (2) วันที่ 03/01/2013   13:10:15
รู้จักบุคคลสำคัญ (1) วันที่ 03/01/2013   13:09:03
รู้จักสว่าน 4 วันที่ 03/01/2013   11:16:07
รู้จักสว่าน 3 วันที่ 03/01/2013   11:14:50 article
รู้จักสว่าน 2 วันที่ 03/01/2013   11:12:23 article
รู้จักสว่าน 1 วันที่ 03/01/2013   11:08:40 article
S50C หมายความว่าอย่างไร ? วันที่ 02/11/2013   11:23:14
ขี้เหล็ก (Chip) จากการเจาะยาวและพันกัน แก้ได้อย่างไร? วันที่ 03/01/2013   11:06:26
ISO-JIS-DIN-TIS-BS (BSI)-ASTM-ASME-AISI-USCTI-SAE คืออะไร ? วันที่ 10/11/2018   14:48:09
ลดอาการสะท้าน (Chatter) จากการคว้านรู วันที่ 03/01/2013   11:03:58
ดอกต๊าปหัก ? อย่าทิ้ง ! เอามาทำประโยชน์ได้ วันที่ 03/01/2013   11:02:54
ถาดเครื่องมือสำหรับเครื่องกลึง! วันที่ 03/01/2013   11:01:19
ปากจับเอนกประสงค์ วันที่ 03/01/2013   11:00:28
วิธีใช้แม่เหล็กแรงสูง Pot Magnet วันที่ 03/01/2013   10:59:17
หัวจับดอกต๊าปหลุด ! วันที่ 03/01/2013   10:57:48
การ SET UP ปากกาบนเครื่องมิลลิ่ง(II) วันที่ 23/11/2011   11:14:46
การ SET-UP ปากกาบนเครื่องมิลลิ่ง (I) วันที่ 03/01/2013   10:56:14
การใช้ไดอัลเกจแบบเข็มกระดก วันที่ 03/01/2013   10:44:22
การใช้บอร์เกจวัดรูใน (2) วันที่ 03/01/2013   10:43:13
การใช้บอร์เกจวัดรูใน (1) วันที่ 03/01/2013   10:42:18
เจียรนัยชิ้นงานแล้วเกิดรอยไหม้ วันที่ 03/01/2013   10:39:14
ต้องการจะถ่วงดุลหินเจียรนัย วันที่ 03/01/2013   10:38:10
เทคนิคการตั้งมีดกลึงให้สูงเท่ากับกึ่งกลางชิ้นงาน วันที่ 10/11/2018   14:47:06
เทคนิคการเอาเศษจากการต๊าปเกลียวออกจากรูตัน วันที่ 03/01/2013   10:30:18
มีคนมาจ้างให้ปาดและเซาะร่องชิ้นงาน วันที่ 03/01/2013   10:28:31
เรื่องพื้นๆ เกี่ยวกับตะไบ วันที่ 03/01/2013   10:27:23
วิธีอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดนอก วันที่ 03/01/2013   10:26:02
วิธีอ่านค่าไมโครมิเตอร์วัดรูใน วันที่ 03/01/2013   10:24:58
สว่านประสิทธิภาพสูง วันที่ 03/01/2013   10:22:13
ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 1 วันที่ 03/01/2013   10:21:09
ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 2 วันที่ 03/01/2013   10:19:30
ยืดอายุน้ำยาหล่อเย็นด้วยอากาศจากท่อลมของโรงงาน วันที่ 03/01/2013   10:16:48
ความผิดพลาดในการวัด(Measurement Errors)3 วันที่ 03/01/2013   10:15:42
ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 4 วันที่ 03/01/2013   10:14:20
ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors)5 วันที่ 03/01/2013   10:13:40
ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 6 วันที่ 03/01/2013   10:12:51
ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 7 วันที่ 03/01/2013   10:11:42
ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 8 วันที่ 07/08/2015   14:49:33
98