ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
http://www.neotools1.com/images/column_1507710500/Map neo_pat 27092560_OK.png
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Tips & Tricks

ในคอลัมน์ Tips & Tricks นี้ทางเราขอนำเสนอสาระความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกร็ดการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือทำงานได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นำไปใช้

Tips & Tricks ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นบทความทางวิชาการ การเขียนจึงเป็นการเล่าเรื่อง หรือถาม-ตอบด้วยภาษาง่ายๆ และไม่เป็นทางการ จึงเป็นเพียงเรื่องสั้นๆ และไม่ได้ลงลึกแต่ประการใด หากท่านใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมล์มาสอบถาม และท่านใดที่มีความรู้หรือประสบการณ์ดีๆ ต้องการเผยแพร่ ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางนำความรู้หรือประสบการณ์นั้นมาเผยแพร่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้ทุกท่านทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

หากต้องการให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นแนะนำกันเข้ามาได้ ที่ webboard

โดย รจนา

 ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 7
วันที่ 03/01/2013   10:11:42

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 7ไมโครมิเตอร์สมัยใหม่ ปุ่มหมุนจะต่างจากแบบเดิม อาจทำให้หลงใช้งานผิดพลาดได้ จึงขออธิบายให้ทราบดังนี้

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 8
วันที่ 07/08/2015   14:49:33

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 8จากความผิดพลาดในการวัดที่กล่าวมา 7 ตอน  เราอาจสรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการวัดได้ด้วยคำเพียงคำเดียว คือ “SWIPE” ซึ่งย่อมาจากคำต่อไปนี้

[Go to top]
98