ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
http://www.neotools1.com/images/column_1507710500/Map neo_pat 27092560_OK.png
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Tips & Tricks

ในคอลัมน์ Tips & Tricks นี้ทางเราขอนำเสนอสาระความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกร็ดการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือทำงานได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นำไปใช้

Tips & Tricks ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นบทความทางวิชาการ การเขียนจึงเป็นการเล่าเรื่อง หรือถาม-ตอบด้วยภาษาง่ายๆ และไม่เป็นทางการ จึงเป็นเพียงเรื่องสั้นๆ และไม่ได้ลงลึกแต่ประการใด หากท่านใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมล์มาสอบถาม และท่านใดที่มีความรู้หรือประสบการณ์ดีๆ ต้องการเผยแพร่ ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางนำความรู้หรือประสบการณ์นั้นมาเผยแพร่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้ทุกท่านทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

หากต้องการให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นแนะนำกันเข้ามาได้ ที่ webboard

โดย รจนา

 ยืดอายุน้ำยาหล่อเย็นด้วยอากาศจากท่อลมของโรงงาน
วันที่ 03/01/2013   10:16:48

ยืดอายุน้ำยาหล่อเย็นด้วยอากาศจากท่อลมของโรงงานการเปลียนน้ำยาหล่อเย็นที่บูดเน่าเนื่องจากแบคทีเรีย เป็นปัญหาที่น่ารำคาญสำหรับทุกโรงงานโดยเฉพาะช่วงวันหยุดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ แต่มีวิธีง่ายๆ และต้นทุนต่ำ

ความผิดพลาดในการวัด(Measurement Errors)3
วันที่ 03/01/2013   10:15:42

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 3Measurement Errors ความผิดพลาดอีกอย่างซึ่งพบได้บ่อยมากจากการอ่านค่าสเกล คือ มุมของสายตาของผู้ใช้งาน

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 4
วันที่ 03/01/2013   10:14:20

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 4บางครั้งเราจะพบว่าการวัดงานชิ้นเดียวกัน ด้วยเครื่องมือวัดอย่างเดียวกัน(หรือแม้แต่ตัวเดียวกัน) ถ้าต่างเวลาต่างสถานที่กัน อาจได้ค่าที่ต่างกันมาก ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้จะเข้าใจได้ดีขึ้น

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors)5
วันที่ 03/01/2013   10:13:40

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 5คนที่เคยใช้เวอร์เนียดิจิตอลหรือไมโครดิจิตอล มักจะพบว่า ถ้าใช้แรงกดหรือแรงหมุนต่างกัน ค่าที่อ่านได้จะไม่เท่ากัน ความผิดพลาดนี้

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 6
วันที่ 03/01/2013   10:12:51

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 61. เครื่องมือวัดดี + คนใช้งานถูกวิธี ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือสูงสุด
 

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 7
วันที่ 03/01/2013   10:11:42

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 7ไมโครมิเตอร์สมัยใหม่ ปุ่มหมุนจะต่างจากแบบเดิม อาจทำให้หลงใช้งานผิดพลาดได้ จึงขออธิบายให้ทราบดังนี้

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 8
วันที่ 07/08/2015   14:49:33

ความผิดพลาดในการวัด (Measurement Errors) 8จากความผิดพลาดในการวัดที่กล่าวมา 7 ตอน  เราอาจสรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการวัดได้ด้วยคำเพียงคำเดียว คือ “SWIPE” ซึ่งย่อมาจากคำต่อไปนี้

[Go to top]
98