ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
http://www.neotools1.com/images/column_1507710500/Map neo_pat 27092560_OK.png
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


การสั่งซื้อ-การจัดส่ง-การชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 

  1.     สั่งซื้อโดยใช้ระบบสั่งชื้อของเว็บไซต์ โดยการคลิกที่ปุ่ม "หยิบสินค้าใส่ตระกร้า" ตรงรายการสินค้า

          ที่ต้องการ แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับและจัดส่ง

  2.     กรณี ที่สินค้ามีรายการให้เลือกมากจะมีปุ่ม "Down Load ราคา" เพื่อดูชนิดและราคาสินค้า

          แต่ละรายการ แต่จะไม่สามารถสั่งซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ได้ ต้องสั่งซื้อด้วยวิธีตามข้อ 3 กรณีที่สงสัย

          หรือไม่เข้าใจ สามารถกรอกรายละเอียดและส่งผ่านระบบ "สอบถามรายละเอียดได้"

 3.     สั่งซื้อโดยทางโทรศัพท์ : 02-706-3393 (6 สาย)  หรือ 02-315-4366 (3 สาย)

 4.     ถ้าต้องการใบเสนอราคา โปรดแจ้งรายการสินค้าและจำนวนที่ต้องการ

 

การจัดส่ง

                เมื่อ ท่านสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะติดต่อท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดวิธีการจัดส่งที่สะดวกที่สุด
           และจัดส่งให้ท่านโดยเร็วด้วยวิธีการดังนี้

            1.  กรณีที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใกล้เคียง จะจัดส่งให้โดยรถขนส่งของบริษัทฯ,
                 ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS โดยไม่คิดค่าขนส่ง ยกเว้นสินค้าบางรายการซึ่งอาจต้องคิดค่าจัดส่งบ้างตามควรแก่กรณี
            2.  กรณี ที่อยู่ในเขตปริมณฑลที่ไกลหรือต่างจังหวัด ถ้าท่านมีบริษัทขนส่งที่ท่านใช้บริการอยู่
                 โปรดแจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทขนส่งให้เราทราบเพื่อความสะดวกในการจัดส่ง
                 ถ้าท่านไม่มีและประสงค์ให้เราหาให้ กรุณาแจ้งให้เราทราบก่อนที่ท่านจะโอนเงินค่าสินค้า
                 เพื่อเสนอราคาและวิธีขนส่งที่เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักของสินค้า
            3.  เนื่องจากสินค้ามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา บางรายการอาจขาดสต็อกชั่วคราว โปรดสอบถามสถานะของสินค้าที่ท่านต้องการว่ามีสต็อกครบหรือไม่

 

การชำระเงิน


  
         1.  เพื่อป้องกันความผิดพลาด โปรดติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้ง
           2. 
บริษัทฯ จะแจ้งสถานะสินค้า, ค่าขนส่ง (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ทราบ พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร 
เพื่อให้การชำระเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง
           3. 
การโอนเงินผิดบัญชีหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจทำให้ท่านได้รับสินค้าล่าช้า

 

เงื่อนไขการขาย

 

เพื่อความเข้าใจตรงกัน บริษัทขอชี้แจงเงื่อนไขการขาย ดังนี้

 

             1. นโยบายราคา
                          ราคา“พิเศษ”ในแค็ตตาล็อคนี้เป็นราคาสุทธิ (NETT) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และจำกัดเวลา
                 ตามที่ระบุไว้เท่านั้นเว้นแต่สินค้าในสต๊อคจะหมด โดยยึดหลักว่า“มาก่อนได้ก่อน”

 
            2. นโยบายสินค้า 
                          สินค้าที่นำเสนอเป็นสินค้าใหม่ มีคุณภาพ

 
            3. การส่งของ
                          เรายินดีที่จะจัดส่งสินค้าให้ฟรี! ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้นสินค้าบางรายการ
                ที่อาจต้องคิดค่าขนส่งบ้าง (ทางเราจะแจ้งให้ทราบเมื่อสั่งซื้อ) สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
                โปรดติดต่อเจ้าหน้าฝ่ายขาย เพื่อจัดการส่งของตามความเหมาะสมต่อไป

 
            4. การคืนสินค้า
                          บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะรับคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ในใบกำกับภาษี เว้นแต่สินค้า
                ที่ถูกนำไปใช้แล้วหรือถูกแกะบรรจุภัณฑ์ออกไปแล้วหรือติดตั้งแล้ว, สินค้าและกล่องบรรจุ
                ต้องอยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมและอุปกรณ์ครบถ้วน

 
               5. การเปิดเครดิต
 
                         โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อขอเปิดเครดิตที่ โทรศัพท์

                 บจกนีโอ ทูลส์ 02-706 3393 (6 Lines), 089-8111302, 081-8505094, 081-7536293

                 บจก. แปซิฟิค ทูลส์  02-315 4366 (3 Lines) 089-8943021 , 089-8943822 , 081-3746104
 
            6. การสงวนสิทธิ์
                          เนื่องจากการผิดพลาดในการพิมพ์ที่อาจเกิดขึ้นได้  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา
               หรือรายละเอียด, รูปภาพสินค้าเท่าที่จำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทฯ ทุกกรณีถือเป็นที่สุด

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
98