ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
http://www.neotools1.com/images/column_1507710500/Map neo_pat 27092560_OK.png
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เสน่ห์เมืองจันท์

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
       ช่วงนี้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบพิบัติภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมกันในหลายพื้นที่ และในหลายๆ ประเทศทั่วโลกก็ประสบภัยธรรมชาติที่หนักหนาไม่แพ้กัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพอากาศทั่วโลกเปลี่ยนแปลง จนเกิดความแปรปรวนที่เรียกกันว่า “ธรรมชาติเอาคืน” เกิดขึ้น
       
       หลายภาคส่วนจึงให้ความสำคัญในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนช่วยกัน “ลดโลกร้อน” ด้วยวิธีต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่การท่องเที่ยวเองก็ต้องปรับตัวให้เป็น “การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักและศรัทธาในธรรมชาติ ทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน เป็นต้น

 
ภายในอาสนวิหารฯ ที่งดงามอย่างยิ่ง
       อย่างในทริปนี้ที่ “ตะลอนเที่ยว” ได้เดินทางมายัง “จันทบุรี” กับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อมาสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่เมืองจันท์นี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวแบบชมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ
       
       สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่ “ตะลอนเที่ยว” ได้มาเยี่ยมชมก็คือ “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” โบสถ์คริสต์อันซีนไทยแลนด์อายุนับร้อยปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีในตัวเมืองจันท์ มีความงดงามและมีความเป็นมายาวนานย้อนไปได้ถึง 300 ปี เมื่อชาวคาทอลิกที่ลี้ภัยมาจากเวียดนามทางเรือ ได้มาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองจันท์ และได้ร่วมมือกับทัพพระเจ้าตากสินในการกู้ชาติกู้แผ่นดินเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่สอง ชาวญวนกลุ่มนี้ที่นับถือศาสนาคริสต์ได้สร้างชุมชนของตนขึ้น โดยได้สร้างอาสนวิหารหลังแรกขึ้นเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อปี พ.ศ.2253 ใช้ชื่อว่า "วัดน้อย" ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี

 
บรรยากาศภายในชุมชนริมน้ำจันทบูร
       ต่อมาได้มีการซ่อมแซมและสร้างอาสนวิหารขึ้นใหม่ รวมทั้งได้ย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี จนเมื่อปี พ.ศ.2452 ชุมชนชาวคริสต์ก็ได้สร้างอาสนวิหารหลังปัจจุบันขึ้นโดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค และเมื่อสองปีก่อนที่อาสนวิหารมีอายุครบ 100 ปี ชาวคาทอลิกเมืองจันท์ก็ได้พร้อมใจกันบูรณะอาสนวิหารใหม่ให้สวยงามอีกทั้งยังได้นำยอดโดมแหลมที่ถูกรื้อไปเมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนกลับมาติดตั้งใหม่ อีกทั้งในโอกาสนี้ทางอาสนวิหารฯ และประชาชนผู้มีความศรัทธายังได้ร่วมกันสร้างองค์แม่พระประดับพลอย ซึ่งมีพลอยกว่า 200,000 เม็ด ตกแต่ง องค์แม่พระอย่างงดงามสมชื่อเมืองแห่งพลอย

 
ป้าไต๊กับขนมไข่รสดี ร้านเก่าแก่ในชุมชนริมน้ำจันทบูร
       ชมความงามของอาสนวิหารกันไปแล้ว ต้องไม่พลาดที่จะเดินชม “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ ชุมชนแห่งนี้ถือเป็นย่านเก่าแก่ของจันทบุรี และเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมของคนหลายเชื้อชาติมาอยู่ด้วยกัน ทั้งไทย จีน และญวน จึงเกิดเป็นชุมชนที่มี 3 วัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างกลมกลืน “ตะลอนเที่ยว” เดินชมชุมชนริมน้ำจันทบูรไปบนถนนสุขาภิบาล ซึ่งเป็นถนนสายแรกของเมืองจันทบุรี และพบว่าสองฟากถนนเล็กๆ สายนี้มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เช่น งานสถาปัตยกรรมสวยๆ ของบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลของตะวันตกช่วงที่ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบูร บางหลังเป็นบ้านไม้ทรงหลังคาปั้นหยา เรือนไม้สองชั้น เรือนขนมปังขิง ตึกฝรั่งแบบปีนังและสิงคโปร์ หรือตึกแบบยุโรป ที่ล้วนแล้วแต่มีความเก่าแก่คลาสสิคแตกต่างกันไป บางหลังที่มีประวัติน่าสนใจก็จะติดป้ายข้อมูลไว้ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงความเป็นมาด้วย เช่น บ้านของขุนบุรพาภิผล (ร้านขนมไข่ป้าไต๊) บ้านโภคบาล บ้านหลวงราชไมตรี เป็นต้น

 
ชุมชนริมน้ำ เมื่อมองจากแม่น้ำจันทบุรี
       นอกจากโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศแล้ว เมืองจันท์ก็ยังมีวัดจีนที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธนิกายมหายาน นั่นก็คือ “วัดมังกรบุปผาราม” หรือ “เล่งฮั้วยี่” ในอำเภอแหลมสิงห์ วัดแห่งนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) ผู้สร้างวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน้ยยี่) ที่เยาวราช กรุงเทพฯ และวัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) จ.ฉะเชิงเทรา ว่ากันว่า ทั้งสามวัดนี้สร้างขึ้นในสามจุดสำคัญตามฮวงจุ้ยมังกร ตำแหน่งหัวมังกรอยู่ที่ย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ที่เยาวราช หรือที่วัดเล่งเน่ยยี่ ส่วนตำแหน่งท้องมังกร อยู่ที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือวัดเล่งฮกยี่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ส่วนตำแหน่งหางมังกร อยู่ที่วัดเล่งฮั้วยี่ ซึ่งเป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญของภาคตะวันออกและจังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

 
พระพุทธรูปประธาน 3 พระองค์ ในวัดมังกรบุปผาราม
       คราวนี้เดินทางกันต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติกันบ้าง ในอำเภอท่าใหม่ที่จันทบุรีนี้มีผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง คือ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งในอดีตป่าชายเลนผืนนี้ไม่ได้ร่มครึ้มดังที่เห็น หากแต่เป็นป่าเสื่อมโทรม จนเมื่อปี 2525จันทบุรีได้จัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้นภายใต้แนวทาง “การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล จากยอดเขาสู่ท้องทะเล” ที่ในหลวงของเรามีพระราชดำริขึ้น และนับแต่นั้นมาป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนนับพันไร่ได้พลิกฟื้นจากป่าเสื่อมโทรม กลายเป็นป่าชายเลนอันทรงคุณค่าที่มากไปด้วยระบบนิเวศอันหลากหลาย

 
ป่าชายเลนร่มครึ้มในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่อ่าวคุ้งกระเบน
       ภายในศูนย์ฯ มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ โดยมีป้ายข้อมูลที่น่าสนใจให้อ่านเป็นระยะๆ หรือหากใครมาชมเป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อให้วิทยากรนำชม ก็จะได้ฟังเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจและความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
       
       นอกจากนั้นในบริเวณศูนย์ฯ ก็ยังเป็นที่ตั้งของ “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำเค็มที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และมีอุโมงค์สัตว์น้ำระยะทางสั้นๆ แต่ก็เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลที่น่าสนใจ เช่น ปลากระเบน ปลาฉลาม เป็นต้น

 
อนุสรณ์หมูดุด หรือพะยูน ที่อ่าวคุ้งกระเบน
       มาดูป่าชายเลนอีกแห่งหนึ่งของจันทบุรี ที่ “ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ลุ่มน้ำเวฬุ” ซึ่งมีพื้นที่กว่า 120,000 ไร่ เต็มไปด้วยไม้โกงกางและไม้ป่าชายเลนนานาชนิด จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติขนาดใหญ่ แต่กว่าจะเป็นป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ พื้นที่บริเวณนี้ก็เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมมาก่อนเช่นกัน โดยแต่เดิมเป็นป่าไม้โกงกางที่ราชการได้เคยอนุญาตให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนเพื่อทำสัมปทานตัดไม้โกงกางไปทำถ่าน ต่อมามีชาวบ้านบุกรุกใช้พื้นที่ทำเป็นนากุ้งจนแทบไม่เหลือพื้นที่ป่า แต่ปัจจุบัน พื้นที่แห่งนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นเป็น "สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2" (บ้านท่าสอน จันทบุรี) และให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน แม้จะถูกชาวบ้านต่อต้านในช่วงแรกๆ แต่เมื่อมีการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมความรู้ เรื่องป่าไม้ชายเลน การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทะเลและสัตว์น้ำ รวมไปถึงได้เข้าไปส่งเสริมการอาชีพพื้นบ้าน ก็ทำให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจและยอมรับในที่สุด

 
ปลากระเบนตัวโตในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ อ่าวคุ้งกระเบน
       สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในสถานีฯ นั้นก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจ เช่น การปลูกป่าชายเลน การขี่จักรยาน (หรือนั่งรถรางไฟฟ้า) ชมหิ่งห้อยบนถนนลาดยางระยะทาง 2 ก.ม. ที่สองฟากฝั่งเป็นป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ต้องบอกว่าหิ่งห้อยที่นี่มีให้ชมเป็นจำนวนมาก หิ่งห้อยตัวเล็กๆ ที่เกาะอยู่บนต้นไม้ต่างพร้อมใจกันกะพริบแสงวิบวับๆ สวยงามน่าประทับใจ และหากขี่จักรยานไปจนสุดเส้นทางก็จะได้ชมพรายน้ำในท้องทะเลที่จะมีให้ชมในช่วงเดือนพฤศจิกายน “ตะลอนเที่ยว” ขอบอกว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

 
นักท่องเที่ยวร่วมปลูกต้นประสักดอกแดงที่สถานีฯ ท่าสอน
       นอกจากนั้นที่นี่ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ลัดเลาะไปตามพันธุ์ไม้ป่าชายเลนนานาพรรณ ซึ่งสามารถเดินชมได้ทั้งช่วงกลางวันและช่วงเย็นไปถึงค่ำ เพราะมีแสงไฟจากพลังงานกังหันลมส่องรางๆ ให้เห็นทางเดิน และยังสามารถชมหิ่งห้อยตามเส้นทางนี้ได้ด้วย แต่อาจไม่มากนัก และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่อยากให้พลาด ก็คือการล่องเรือชมฝูงเหยี่ยวแดง ที่อยู่นอกชายฝั่ง ต้องนั่งเรือไปประมาณ 1.30 ช.ม. เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเช่นกัน

 
เดินชมหิ่งห้อยตอนพลบค่ำในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ท่าสอน
       สำหรับการเดินทางมาเมืองจันท์ครั้งนี้ เราได้ชมทิวทัศน์อันงดงามบน “ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต” ที่เรียกว่าเป็น Scenic Route หรือเส้นทางชมทิวทัศน์อันสวยงาม โดยเป็นเส้นทางที่วิ่งเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก 3 จังหวัดคือ ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งก็จะผ่านจุดชมวิวสวยๆ หลายจุดตลอดเส้นทาง ในครั้งนี้เราได้ขับรถเที่ยวชมทิวทัศน์ Scenic Route ในช่วงเส้นทางจาก อ.แหลมสิงห์ ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมวิวปากแม่น้ำจันทบุรี เลียบทะเลผ่านจุดชมวิวปากน้ำแขมหนู สู่หาดเจ้าหลาว และหากขับเลยไปอีกไม่ไกลก็จะถึงอ่าวคุ้งวิมาน ซึ่งมีจุดชมวิวเนินนางพญาเป็นไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด เพราะเป็นแหล่งชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง มักจะมีกองมาถ่ายโฆษณาถ่ายหนังละครกันเป็นประจำ

 
พระอาทิตย์ตกน้ำที่จุดชมวิวเนินนางพญา
       การเดินทางมาเมืองจันท์ในครั้งนี้ทำให้ “ตะลอนเที่ยว” ได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวความสวยงามที่มีอยู่มากมาย ซึ่งคงจะน่าเสียดายหากนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างผิวเผิน แค่มาถ่ายรูปสวยๆ แล้วก็กลับไป แต่อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนมาร่วมสร้างอนาคตให้แก่การท่องเที่ยวแบบใหม่ สร้าง “หัวใจสีเขียว” (Green Heart) ด้วยการมีจิตสำนึกที่เคารพวิถีทางของธรรมชาติ ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน และเน้นการประหยัดพลังงานในทุกๆ กิจกรรม ...นี่แหละ คือนักท่องเที่ยวที่โลกต้องการ

 
ทิวทัศน์เมื่อมองจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มองเห็นวิถีชีวิตของคนจันทบุรี
ท่องเที่ยวไทย

สะพานหินศิลาแรง กำปงเกดย ยุคขอมอายุ 1000 ปี
สิงหาคมพาแม่เที่ยว 2556
แถวบ้านอัศจรรย์ใจ
“Pai” Again จากเวียงใต้ สู่ดอยกิ่วลม
มนต์เสน่ห์... ไทยแลนด์
ตลาดใกล้กรุง เที่ยวใกล้ๆ อร่อยง่ายๆ ไปได้ทุกวัน
เที่ยวละไมเมืองชายทะเลจากสัตหีบถึงระยอง
10 สุดยอดที่เที่ยว ติดอันดับคนชอบอ่าน ปี 2554
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
สัมผัสความโรแมนติกของซากุระเมืองไทย อช. ขุนสถาน จ.น่าน
มหกรรมพืชสวนโลกเชียงใหม่ 54 ดอกหน้าแมวบานสะพรั่ง
งานพืชสวนโลก เชียงใหม่ 2554 งามตระการตา
เชียงใหม่...หนาวนี้ยังมีเสน่ห์
ยอดดอยที่น่าไปในหน้าหนาวนี้
หนาวจับใจ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
ที่เที่ยวอันซีน กุ้งเดินขบวนที่อุบลราชธานี
วิมายปุระ แดนเทวนฤมิตร
10 สุดยอดที่เที่ยวฮอต หัวหิน-ปราณบุรี
8 ที่เที่ยวสุดฮอต อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี
กุ้ยหลินเมืองไทย
“บุรีรัมย์” ดินแดนปราสาทหิน เยือนสนามฟุตบอลทีมเจ้าถิ่น “ปราสาทสายฟ้า”
เลียบย่านบางขุนพรหม-บางลำพู เดินเท้าดูวัดวังเก่าแก่ในเมืองกรุง
เที่ยว“กุ้ยหลิน” ขึ้นเขาประตูสวรรค์ ผูกสัมพันธ์ชาวต้ง ที่ “ซานเจียง
“ภูสอยดาว”ป่าสนแสนสวย รุ่มรวยดอกไม้ สอยหัวใจให้หลงเคลิ้ม
ประเทศสวย ๆ
ลอยกระทงปี 2554 รวบรวมสถานที่น่าไปเที่ยว! article
“ตลาดน้ำมหานคร” ชวนเที่ยวงานลอยกระทง
เที่ยวเมืองนครฯ ชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ตื่นตาตื่นใจชมบ้านนกเหยี่ยวแดง จันทบุรี
ตลาดลาดชะโด... ตลาดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี
เที่ยวหาดทรายรี สักการะกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
เกาะสมุย พักผ่อน กินลม ชมวิว
ตลาดน้ำบางคล้า เที่ยว ชอป อิ่มริมน้ำ
เดินเที่ยวตลาด 3 เชื้อชาติ... ในวันเดียว
เกาะล้าน ทะเลสวย น้ำใส ใกล้กรุง น่าไปมาก!! article
การกลับมาอีกครั้งของมหกรรมพืชสวนโลก
จากทุ่งพระเมรุสู่ “สนามหลวงโฉมใหม่”
“พระเจ้าล้านตื้อ” พระพุทธรูปสุดงามแห่งดินแดนล้านนา
ท่องโลกดึกดำบรรพ์กลางมหานคร
รอยพระพุทธบาทคู่-วัดแก้วพิจิตร -ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สถาน คู่บ้านคู่เมืองปราจีน
สลากภัต สลากย้อม” ย้อมธรรมแห่งลำพูน
ปาย...ท่องเมืองหมอกสามฤดู สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
เขาใหญ่แฟนตาซี รีสอร์ท มันส์ สนุกไม่ซ้ำใคร
ฉะเชิงเทรา อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีผู้คนวนเวียนมาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย
บึงกาฬ
ตลาดน้ำอโยธยา
เที่ยวใกล้ๆ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เที่ยวใกล้กรุง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
เสน่ห์เมือง “แม่กลอง” มาแล้วต้องติดใจ article
หัวใจสีเขียว พาแม่เที่ยวในภาคกลาง
ปู๊น...ปู๊น นั่งรถไฟไปดูดอกกระเจียว ตะลุยป่าหินงาม
วันวานยังหวานที่บางปู
หมุนชีวิตให้ช้าลงกับบ้านสวนใน “อัมพวา”
หวานๆ เค็มๆ แบบคนเมืองเพชร
เที่ยวเชียงใหม่ไปได้ทุกฤดู ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน หน้าฝน หรือหน้าหนาว
7 ที่เที่ยวน่าสนุกเมืองขอนแก่น ม่วนคักๆ
บางมุมของสวนจตุจักร
10 สุดยอดที่เที่ยวฮอต จังหวัดบึงกาฬ
สามชุก อัมพวา เชียงคาน อยากหยุดเวลาไว้ที่วันวาน
เกาะพยาม จังหวัดระนอง
นางสงกรานต์ กิริณีเทวี 2554
ความหมายของ วันสงกรานต์
มารู้จักประวัติ วันสงกรานต์ กันดีกว่า
สงกรานต์ปีนี้ 2554 ไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะ
เทศกาลและงานประเพณีประจำเดือนเมษายน 2554
เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ประจำปี 2554 วันที่ 13 เมษายน 2554 นี้
เที่ยวท้องถิ่น “ย่านดินแดง” ตื่นตากับศาสนสถาน 3 ศาสนา
จากซาปา มาลาวไก ไปฮานอย
วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย
เที่ยว ปาย ไป ปางอุ๋ง ดินแดนแห่ง ... ความรัก
น่าน เมืองในหุบเขา
ฟ้าสวย ทะเลใส ที่มัลดีฟส์เมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ
ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง
ล่องเจ้าพระยาไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล
ที่เที่ยวหน้าหนาว ปีใหม่ คริสต์มาส นี้เที่ยวไหนดี
แม่คะนิ้งสวยๆ
อุทยานมังกรสรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
Countdown กรุงเทพมหานคร
บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
Pattaya Countdown 2011
Countdown2011
สถานที่ท่องเที่ยว !สุดฮิต!
10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวรับลมหนาว
ภูทอก
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ภูทับเบิก
ภูชี้ฟ้า
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
พัทยา
พาไปพักผ่อนแบบมีสไตล์ ในเทวาศรม
นกนางนวล บางปู
วังก้านเหลือง น้ำตกที่ผุดจากตาน้ำใต้ดิน
วัดเขาดีสลัก
ตลาดน้ำอโยธยา
กระทิงที่เขาแผงม้า
เหยียบ “ยอดเขาเทวดา” และ ที่นี่...สุพรรณบุรี
12 สิงหา พาแม่เที่ยว วันแม่ 2553
อัมพวา แสนสุข
พระตำหนักปางตอง
เห็ด เห็ด เห็ด
ข้ามเขาลี้อันคดเคี้ยว เที่ยวพระบาทห้วยต้ม
สราญใจ ไหว้ 4 พระนอนใหญ่ อยุธยา
ตักบาตรดอกไม้เมืองกรุง
ดอกบัว หลายพันธุ์มาแล้วจ๊ะ
10 อันดับวัดสวยที่สุดในโลก
เสน่ห์ทะเลจันท์...เจ้าหลาวไม่หนาวใจ
วิวสวย ๆ ดอกไม้งาม ๆ
ดอกเบญจมาศ
สวนหลวง ร.9
ปางอุ๋งหรือบ้านรวมไทย
โลกใบนี้สีชมพูที่ ขุนช่างเคี่ยนที่เมืองเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยวใน อ.วังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว" แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก
วังน้ำเขียว
เที่ยวเกาะล้าน-พัทยา ทะเลสวย น้ำใส ใกล้กรุงเทพ
รวมสถานที่เที่ยวเมืองปาย
10 แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพ ฯ ที่ไม่ควรพลาด
เที่ยวกรุงเทพ ไม่ไปไม่รู้
ต้องมนต์ตรา จำปาสัก(1) ตอน : มหัศจรรย์คอนพะเพ็ง
อัศจรรย์ทันตา ปริศนาพระเจ้าทันใจ
ปริตุ๊โกร ทีลอชู!” (ตอนจบ)
ปริตุ๊โกร ทีลอชู!” ตอนแรก
วสันตฤดูบนภูหลวง
น้ำเชี่ยวในป่าปาย
ขี่จักรยาน ล่องเรือ article
เดินป่า จังหวัดกาญจนบุรี article
98