ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
http://www.neotools1.com/images/column_1507710500/Map neo_pat 27092560_OK.png
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


สราญใจ ไหว้ 4 พระนอนใหญ่ อยุธยา

สราญใจ ไหว้ 4 พระนอนใหญ่ อยุธยา  
   
พระพุทธไสยาสน์ ภายในวัดเสนาสนาราม
       ปลายเดือนก.ค.ที่ใกล้จะถึงนี้ นับว่าเป็นฤกษ์ดีสำหรับพุทธศาสนิกชนไทยโดยแท้ ที่จะได้ร่วมทำบุญในวันพระใหญ่อย่างวันอาสาฬหบูชาในคืนวันที่26ก.ค.53และต่อเนื่องกับวันเข้าพรรษาที่จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่27 ก.ค.53 เป็นเวลาสามเดือน
       
       เมื่อมีโอกาสเหมาะสมในการสงบจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยศาสนาแล้ว "ตะลอนเที่ยว" เลยมีวัดดีๆมาฝากกัน ครั้งนี้เป็นวัดในจ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่ใครต่อใครนิยมไปไหว้พระ 9 วัดกันเหลือเกิน เพิ่มความพิเศษลงไปสักนิดว่า วัดที่ไปยลในทริปนี้มีจุดเด่นที่เหมือนกันคือมี พระนอนองค์ใหญ่ ให้สักการะบูชากัน

 
พระเจดีย์ใหญ่สีทองอร่ามของวัดเสนาสนาราม
       งานนี้ไม่ต้องถึง 9วัด ก็เที่ยวไหว้กันไม่หวาดไม่ไหว เริ่มหาความสุขสิริสวัสดิ์ให้เกิดความเจริญทางใจที่วัดแรกกันเลยที่ "วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร" ต.หัวรอ อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร วัดแห่งนี้เดิมชื่อ "วัดเสื่อ" เป็นวัดโบราณ สร้างตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา อยู่ในกำแพงหน้า หลังพระราชวังจันทรเกษม ไม่มีพระสงฆ์ตลอดสมัยอยุธยา และไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด
       
       ต่อมาในสมัยราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งเสวยราชสมบัติได้ทำการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งพระอาราม เมื่อ พ.ศ. 2406 แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร" เรียกสั้นๆว่า "วันเสนาสน์" คล้อยตามนามเก่าที่ว่า "วัดเสื่อ" สิ้นพระราชทรัพย์ 300 ชั่งเศษ

 
พระนอนคู่วัดธรรมิกราช
       ทรงมีพระราชประสงค์จะให้เป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกาย จึงอาราธนาพระครูพรหมเทพาจารย์ (บุญรอด พรหมเทโว) ซึ่งเป็นพระนิกายนั้นพร้อมทั้งลูกคณะซึ่งอยู่ ณ วัดขุนญวน อันเป็นวัดที่พระองค์เคยเสด็จประทับในสมัยเมื่อทรงผนวช ให้ย้ายมาอยู่วัดเสนาสนารามแต่นั้นมา นับเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้ขยายเขตวิสุงคามสีมาให้กว้างออกไป และโปรดให้กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป เป็นผู้อำนวยการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่
       
       ที่นี่มีสิ่งสำคัญหลายอย่างที่ไม่ควรมองข้าม ภายในพระอุโบสถเหนืออาสนสงฆ์เป็นที่ตั้งซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2 ศอก 2 นิ้ว สูงตลอดพระรัศมี 3 ศอก 1 นิ้ว พระนามว่า พระสัมพุทธมนี ภายในซุ้มเรือนแก้ว อาสนสงฆ์ยกพื้นสูงจากพื้นพระอุโบสถ 0.80 เมตร กว้างเต็มพระอุโบสถตรงหน้าพระประธานออกมาประมาณ 3 ห้อง

 
วิหารเก้าห้อง วัดธรรมิกราช
       หรือจะเป็นเรื่องของ จิตรกรรมฝาผนัง ที่ภายในพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นทั้งสิ้น มีรองพื้น มีทัศนียวิสัย เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่องพระราชพิธี 12 เดือน ซึ่งขณะนี้ภาพบางส่วนที่ได้ลบเลือนไปทางกรมศิลปากรกำลังทำการซ่อมแซมอยู่
       
       และสำหรับใครที่กำลังจะขายที่ขายทางอยู่ ที่ พระวิหารพระอินทร์แปลง เป็นที่ประดิษฐาน พระประธานชื่อ "พระอินทร์แปลง" เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2 ศอกเศษ สูงตลอดพระรัศมี 3 ศอก 3 นิ้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเชิญมาแต่เมืองเวียงจันทน์ เมื่อ พ.ศ. 2401ก่อนสถาปนาวัด 5 ปี ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องการบนบานเกี่ยวกับเรื่องขายที่ทาง ว่ากันว่าได้ผลนัก
       
       ทั้งยังมี พระเจดีย์ใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ สูงประมาณ 13 วาเศษ ฐานก่อเป็นทักษิณ 4 เหลี่ยม เหลี่ยมละ 7 วา 1 ศอก ก่อติดกับมุขหลังพระอุโบสถ กล่าวกันว่าตอนข้างในเป็นพระเจดีย์เก่าครั้งวัดเสื่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ก่อใหม่หุ้มองค์เก่าไว้ พระเจดีย์ องค์เล็ก สูง 4 วา ฐานล่างเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง เหลี่ยมละ 6 ศอก ล้อมรอบทักษิณพระเจดีย์องค์ใหญ่ 3 ด้าน รวม 10 องค์ เสริมความโดดเด่นให้แก่ที่วัดนี้ด้วย

 
พระพุทธรูปภายในวัดธรรมิกราช
       แล้วมาถึง ไฮไลต์ของเรา "วิหารพระพุทธไสยาสน์" ที่ภายในเขียนสีฝุ่นรองพื้น อายุและฝีมือเดียวกันกับภาพเขียนในพระอุโบสถ ที่กกหน้าต่างประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชา และแจกันดอกบัว พระพุทธไสยาสน์ ในพระวิหาร ยาว 14.12 เมตร เป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบด้วยศิลาต่อเป็นท่อน ๆ เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ เชิงสะพานป่าถ่าน รัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้
       
       เดินเส้นทางบุญต่อเนื่องที่ "วัดธรรมิกราช" อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่นี่โดดเด่นหลายอย่างด้วยกันไม่ควรมองข้าม อับดับแรกเลยคือ พระพุทธไสยาสน์ ก่ออิฐถือปูน ขนาดยาวประมาณ 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ที่ฝ่าพระบาทปิดทองประดับกระจกทำตามคติมาหปุริสลักษณะ โดยทำเป็นรูปจักรปูนปั้นนูนออกมาจากฝ่าพระบาทตามความงามของคติช่าง น้ำพระพุทธมนต์ในพระวิหารนี้กล่าวกันว่ามี ความศักดิ์สิทธิ์มากมีประชาชนมาอธิษฐาน ขอไปใช้ตามความปรารถนาจำนวนมาก

 
บนพระนอนที่วัดสะตือต้องแก่บนด้วยขนมจีนหรือแตรวง
       วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี ประมาณ พ.ศ.1875 สมัยเดียวกับการสร้างวัดพนัญเชิง เดิมชื่อ "วัดมุขราช" พระยาธรรมิกราชผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง เมื่อคราวเสียกรุง ครั้งที่ 2 วัดแห่งนี้ถูกข้าศึกทำลายเสียหายจนกลายเป็นวัดร้าง
       
       ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ คุณหญิงแจ่ม ภรรยาของพระยาเพชรพิชัย ร่วมกับชาวบ้านร่วมกันดำเนินการบูรณะขึ้นอีกครั้ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมาชมพระเจดีย์สิงห์ล้อม เป็นเจดีย์ทรงลังกาหรือทรงระฆังคว่ำ มีบันไดนาคขึ้นสู่องค์เจดีย์ทั้ง 4 ด้าน ที่โดดเด่นคือมีงานปูนปั้นรูปสิงห์โผล่ออกมารอบฐานพระเจดีย์ แบบเดียวกับเจดีย์ช้างล้อมของสุโขทัย นอกจากนั้นยังมีพระวิหารทรงธรรมตั้งอยู่บนเนินเขาสูง เป็นพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ ตามประวัติกล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดนี้และสร้างวิหารหลวงหลังใหญ่ เพื่อเป็นที่ทรงสดับพระธรรมในวันธรรมสวนะ

 
พระนอนแห่งวัดไม้รวก
       และสำหรับใครที่ชอบเรื่องบนบานศาลกล่าวต้องมาที่ "วัดสะตือ" อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีพระพุทธไสยาสน์ นาม "หลวงพ่อโต" องค์พระยาว 52 เมตร สูง 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2400 เหตุที่เรียกว่าวัดสะตือ เพราะมีต้นสะตือใหญ่ตั้งอยู่ภายในวัดต่อมาเมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จฯ ไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี ได้เสด็จขึ้นท่าน้ำตำบลนี้ 2 ครั้ง แต่นั้นมาจึงเรียกตำบลนี้ว่า "ท่าหลวง" จากเดิมชื่อตำบลบ้านไก้โจนและเรียกนามวัดนี้ว่า "วัดท่าหลวง" แต่ต่อมาก็กลับไปเรียกวัดสะตือตามเดิม
       
       ในการเสด็จประพาสครั้งที่ 2 นั้น ตามจดหมายเหตุรัชกาลที่ 5 ระบุว่าวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2449 ได้เสด็จฯ เสวยพระยาหารที่วัดท่างาม ซึ่งก็คือ วัดสะตือในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.5413 ในรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระพุฒาจารย์โต (โต พรหมรังสี) ได้สร้างพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ก่ออิฐถือปูน นับเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่องค์ใหญ่องค์หนึ่งในเมืองไทย

 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ลบเลือนไปมากในวัดไม้รวก
       พระพุทธไสยาสน์องค์นี้เป็นที่นับถือของชาวบ้านทั้งใกล้และไกลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากมากราบไหว้บูชาแล้วหลายคนยังนิยมมาบนบาน เมื่อสำเร็จดังประสงค์แล้วมักจะมาแก้บนด้วยขนมจีน เพราะเชื่อตามที่เล่ากันมาว่าสมัยที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) สร้างพระนอนองค์นี้มักจะทำขนมจีน เลี้ยงบรรดาคนงาน นอกจากนั้นชาวบ้านนิยมแก้บนด้วยการว่าจ้างขบวนแตรวงแห่ไปรอบองค์พระ

 
พระสาทิสลักษณ์พระราชทานจากรัชกาลที่5
       วัดสุดท้ายที่ไม่อยากให้คนที่มาอยุธยามองข้ามคือ "วัดไม้รวก" อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมบริเวณวัดนี้มีต้นไม้รวกขึ้นอยู่มาก ชาวบ้านจึงเรียกวัดตามลักษณะสภาพแวดล้อม สักการะพระพุทธไสยาสน์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเขตกำแพงแก้ว องค์พระมีขนาดยาวประมาณ 7 เมตร ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยรัชการที่ 3 แม้ภาพลบเลือนไปมากแล้วแต่ก็ยังคงความงดงามอยู่มาก พุทธศาสนิกชนที่ต้องการความสงบเงียบไม่วุ่นวาย เหมือนวัดใหญ่ๆ แต่มีความน่าสนใจมากมาย ลองมองวัดเล็กพริกขี้หนูแบบนี้แล้วอาจจะชอบใจ.
       
 
ท่องเที่ยวไทย

สะพานหินศิลาแรง กำปงเกดย ยุคขอมอายุ 1000 ปี
สิงหาคมพาแม่เที่ยว 2556
แถวบ้านอัศจรรย์ใจ
“Pai” Again จากเวียงใต้ สู่ดอยกิ่วลม
มนต์เสน่ห์... ไทยแลนด์
ตลาดใกล้กรุง เที่ยวใกล้ๆ อร่อยง่ายๆ ไปได้ทุกวัน
เที่ยวละไมเมืองชายทะเลจากสัตหีบถึงระยอง
10 สุดยอดที่เที่ยว ติดอันดับคนชอบอ่าน ปี 2554
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
สัมผัสความโรแมนติกของซากุระเมืองไทย อช. ขุนสถาน จ.น่าน
มหกรรมพืชสวนโลกเชียงใหม่ 54 ดอกหน้าแมวบานสะพรั่ง
งานพืชสวนโลก เชียงใหม่ 2554 งามตระการตา
เชียงใหม่...หนาวนี้ยังมีเสน่ห์
ยอดดอยที่น่าไปในหน้าหนาวนี้
หนาวจับใจ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
ที่เที่ยวอันซีน กุ้งเดินขบวนที่อุบลราชธานี
วิมายปุระ แดนเทวนฤมิตร
10 สุดยอดที่เที่ยวฮอต หัวหิน-ปราณบุรี
8 ที่เที่ยวสุดฮอต อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี
กุ้ยหลินเมืองไทย
“บุรีรัมย์” ดินแดนปราสาทหิน เยือนสนามฟุตบอลทีมเจ้าถิ่น “ปราสาทสายฟ้า”
เลียบย่านบางขุนพรหม-บางลำพู เดินเท้าดูวัดวังเก่าแก่ในเมืองกรุง
เที่ยว“กุ้ยหลิน” ขึ้นเขาประตูสวรรค์ ผูกสัมพันธ์ชาวต้ง ที่ “ซานเจียง
“ภูสอยดาว”ป่าสนแสนสวย รุ่มรวยดอกไม้ สอยหัวใจให้หลงเคลิ้ม
ประเทศสวย ๆ
ลอยกระทงปี 2554 รวบรวมสถานที่น่าไปเที่ยว! article
“ตลาดน้ำมหานคร” ชวนเที่ยวงานลอยกระทง
เที่ยวเมืองนครฯ ชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ตื่นตาตื่นใจชมบ้านนกเหยี่ยวแดง จันทบุรี
ตลาดลาดชะโด... ตลาดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี
เที่ยวหาดทรายรี สักการะกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
เกาะสมุย พักผ่อน กินลม ชมวิว
ตลาดน้ำบางคล้า เที่ยว ชอป อิ่มริมน้ำ
เดินเที่ยวตลาด 3 เชื้อชาติ... ในวันเดียว
เกาะล้าน ทะเลสวย น้ำใส ใกล้กรุง น่าไปมาก!! article
การกลับมาอีกครั้งของมหกรรมพืชสวนโลก
จากทุ่งพระเมรุสู่ “สนามหลวงโฉมใหม่”
“พระเจ้าล้านตื้อ” พระพุทธรูปสุดงามแห่งดินแดนล้านนา
ท่องโลกดึกดำบรรพ์กลางมหานคร
รอยพระพุทธบาทคู่-วัดแก้วพิจิตร -ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สถาน คู่บ้านคู่เมืองปราจีน
สลากภัต สลากย้อม” ย้อมธรรมแห่งลำพูน
เสน่ห์เมืองจันท์
ปาย...ท่องเมืองหมอกสามฤดู สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
เขาใหญ่แฟนตาซี รีสอร์ท มันส์ สนุกไม่ซ้ำใคร
ฉะเชิงเทรา อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีผู้คนวนเวียนมาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย
บึงกาฬ
ตลาดน้ำอโยธยา
เที่ยวใกล้ๆ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เที่ยวใกล้กรุง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
เสน่ห์เมือง “แม่กลอง” มาแล้วต้องติดใจ article
หัวใจสีเขียว พาแม่เที่ยวในภาคกลาง
ปู๊น...ปู๊น นั่งรถไฟไปดูดอกกระเจียว ตะลุยป่าหินงาม
วันวานยังหวานที่บางปู
หมุนชีวิตให้ช้าลงกับบ้านสวนใน “อัมพวา”
หวานๆ เค็มๆ แบบคนเมืองเพชร
เที่ยวเชียงใหม่ไปได้ทุกฤดู ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน หน้าฝน หรือหน้าหนาว
7 ที่เที่ยวน่าสนุกเมืองขอนแก่น ม่วนคักๆ
บางมุมของสวนจตุจักร
10 สุดยอดที่เที่ยวฮอต จังหวัดบึงกาฬ
สามชุก อัมพวา เชียงคาน อยากหยุดเวลาไว้ที่วันวาน
เกาะพยาม จังหวัดระนอง
นางสงกรานต์ กิริณีเทวี 2554
ความหมายของ วันสงกรานต์
มารู้จักประวัติ วันสงกรานต์ กันดีกว่า
สงกรานต์ปีนี้ 2554 ไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะ
เทศกาลและงานประเพณีประจำเดือนเมษายน 2554
เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ประจำปี 2554 วันที่ 13 เมษายน 2554 นี้
เที่ยวท้องถิ่น “ย่านดินแดง” ตื่นตากับศาสนสถาน 3 ศาสนา
จากซาปา มาลาวไก ไปฮานอย
วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย
เที่ยว ปาย ไป ปางอุ๋ง ดินแดนแห่ง ... ความรัก
น่าน เมืองในหุบเขา
ฟ้าสวย ทะเลใส ที่มัลดีฟส์เมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ
ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง
ล่องเจ้าพระยาไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล
ที่เที่ยวหน้าหนาว ปีใหม่ คริสต์มาส นี้เที่ยวไหนดี
แม่คะนิ้งสวยๆ
อุทยานมังกรสรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
Countdown กรุงเทพมหานคร
บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
Pattaya Countdown 2011
Countdown2011
สถานที่ท่องเที่ยว !สุดฮิต!
10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวรับลมหนาว
ภูทอก
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ภูทับเบิก
ภูชี้ฟ้า
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
พัทยา
พาไปพักผ่อนแบบมีสไตล์ ในเทวาศรม
นกนางนวล บางปู
วังก้านเหลือง น้ำตกที่ผุดจากตาน้ำใต้ดิน
วัดเขาดีสลัก
ตลาดน้ำอโยธยา
กระทิงที่เขาแผงม้า
เหยียบ “ยอดเขาเทวดา” และ ที่นี่...สุพรรณบุรี
12 สิงหา พาแม่เที่ยว วันแม่ 2553
อัมพวา แสนสุข
พระตำหนักปางตอง
เห็ด เห็ด เห็ด
ข้ามเขาลี้อันคดเคี้ยว เที่ยวพระบาทห้วยต้ม
ตักบาตรดอกไม้เมืองกรุง
ดอกบัว หลายพันธุ์มาแล้วจ๊ะ
10 อันดับวัดสวยที่สุดในโลก
เสน่ห์ทะเลจันท์...เจ้าหลาวไม่หนาวใจ
วิวสวย ๆ ดอกไม้งาม ๆ
ดอกเบญจมาศ
สวนหลวง ร.9
ปางอุ๋งหรือบ้านรวมไทย
โลกใบนี้สีชมพูที่ ขุนช่างเคี่ยนที่เมืองเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยวใน อ.วังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว" แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก
วังน้ำเขียว
เที่ยวเกาะล้าน-พัทยา ทะเลสวย น้ำใส ใกล้กรุงเทพ
รวมสถานที่เที่ยวเมืองปาย
10 แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพ ฯ ที่ไม่ควรพลาด
เที่ยวกรุงเทพ ไม่ไปไม่รู้
ต้องมนต์ตรา จำปาสัก(1) ตอน : มหัศจรรย์คอนพะเพ็ง
อัศจรรย์ทันตา ปริศนาพระเจ้าทันใจ
ปริตุ๊โกร ทีลอชู!” (ตอนจบ)
ปริตุ๊โกร ทีลอชู!” ตอนแรก
วสันตฤดูบนภูหลวง
น้ำเชี่ยวในป่าปาย
ขี่จักรยาน ล่องเรือ article
เดินป่า จังหวัดกาญจนบุรี article
98