ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
http://www.neotools1.com/images/column_1507710500/Map neo_pat 27092560_OK.png
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


“บุรีรัมย์” ดินแดนปราสาทหิน เยือนสนามฟุตบอลทีมเจ้าถิ่น “ปราสาทสายฟ้า”

ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 พระอาทิตย์จะส่องแสงลอดซุ้มประตูทั้ง 15 ช่องของปราสาทหินพนมรุ้งเป็นแนวเดียวกัน
       “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” คือคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ ที่แม้จะสั้นแต่ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ
       
       บุรีรัมย์ได้ชื่อว่า “เมืองปราสาทหิน” เพราะมีปราสาทหินสมัยขอมหลายแห่งด้วยกัน ปราสาทหินที่โด่งดังก็คือ “ปราสาทหินพนมรุ้ง” ที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ คำว่า “พนมรุ้ง” หรือ “วนํรุง” เป็นภาษาเขมรแปลว่าภูเขาใหญ่ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว

 
ไม่ควรพลาดชมปราสาทหินพนมรุ้ง หากได้มาเยือนบุรีรัมย์
       ปราสาทหินพนมรุ้งมีการก่อสร้างและบูรณะต่อเนื่องกันมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-17 โดยเมื่อแรกสร้างนั้นก็เพื่อเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นพุทธศาสนสถานในช่วงนั้น
       
       ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของปราสาทหินพนมรุ้งอยู่ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 (นับแบบไทย) หรือช่วงเดือนเมษายนของทุกปี โดยในวันดังกล่าว พระอาทิตย์ในยามเช้าจะสาดแสงลอดทะลุซุ้มประตูของตัวปราสาททั้ง 15 ช่อง เป็นแนวเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเชิงช่างของชาวขอม และนับว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ ในช่วงวันนั้นทางอุทยานฯ จึงมีการจัดประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เดินทางไปชมความงามนี้กัน

 
มุมหนึ่งที่สวยงามของปราสาทหินเมืองต่ำ
       อีกหนึ่งปราสาทหินที่ไม่ควรพลาดชมของบุรีรีมย์คือ “ปราสาทหินเมืองต่ำ” ปราสาทหินศิลปะขอมแบบปาปวน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูเพื่อบูชาพระศิวะเมื่อประมาณ 1,000 ปี มาแล้ว นับว่ามีอายุมากกว่าปราสาทหินพนมรุ้งและนครวัดประมาณ 100 ปี แต่มีอายุเท่าๆ กับปราสาทเขาพระวิหารเพราะสร้างในช่วงสมัยเดียวกัน ซึ่งตรงกับเวลาที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ครองราชย์อยู่ที่เมืองพระนครหลวง (เขมร) ในสมัยนั้น
       
       ปราสาทหินเมืองต่ำแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตนัก แต่ก็มีหลายสิ่งที่น่าสนใจ โดยแผนผังของปราสาทแห่งนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วความสูงเกือบ 3 เมตร เมื่อผ่านซุ้มประตูกำแพงแก้วเข้าไปจะพบกับระเบียงคดและซุ้มประตูอีกชั้นหนึ่ง ส่วนสิ่งก่อสร้างด้านในสุดคือบรรณาลัยและกลุ่มปรางค์ 5 องค์ เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ 5 ยอด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

 
ปรางค์ทั้ง 5 ของปราสาทหินเมืองต่ำ แต่องค์กลางชำรุดเหลือเพียงฐาน
       นอกจากนั้นก็ยังมีปราสาทหินอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น ปราสาทโคกงิ้ว ในอำเภอปะคำ ศาสนสถานในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน เชื่อว่าเป็นอโรคยาศาลหรือโรงพยาบาลในจำนวน 102 แห่งที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทหนองหงส์ โบราณสถานขนาดเล็กประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ และบรรณาลัย 1 หลัง เป็นศิลปะเขมรแบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 และปรางค์กู่สวนแตง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นต้น
       
       เมื่อมีปราสาทหินหลายแห่งอย่างนี้แล้ว แน่นอนว่าในบริเวณใกล้เคียงย่อมต้องมีแหล่งหินตัดซึ่งนำมาสร้างปราสาทแต่ละหลัง โดยในอำเภอบ้านกรวด มี “แหล่งหินตัดบ้านกรวด” ซึ่งเป็นบริเวณที่ตัดหินไปสร้างปราสาท กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี 2539 มีพื้นที่ 810 ไร่ โดยจะมีทั้งศิลาแลงและหินทราย และเป็นหินทรายสีชมพูถึงร้อยละ 90

 
ร่องรอยของหินทรายที่ถูกเซาะเป็นร่องเพื่อตัดและขนย้ายไปสร้างปราสาท ที่แหล่งหินตัดบ้านกรวด
       เมื่อได้เห็นร่องรอยของหินที่ถูกตัดแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อว่า เพียงแค่เครื่องมือช่างธรรมดาๆ อย่าง สิ่ว ลิ่ม คานงัด เชือก และโซ่ แต่ช่างเมื่อยุคพันปีก่อนก็สามารถสกัดและเคลื่อนย้ายหินก้อนใหญ่ที่หนักเป็นตันๆ เพื่อมาสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่อลังการและทนทานแข็งแรงจนกลายมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนยุคปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่ง
       
       อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของเมืองบุรีรัมย์ก็คือแต่ก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นภูเขาไฟโบราณมาก่อน แต่ปัจจุบันได้ดับสนิทไปแล้ว นั่นก็คือที่ “วนอุทยานเขากระโดง” อำเภอเมือง ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์ที่สำคัญของบุรีรัมย์ เขากระโดงมีลักษณะเป็นเนินเขาขนาดเล็ก 2 ลูกติดกัน สูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 60 ม. โดยเนินทางทิศใต้เรียกว่า “เขาใหญ่” ส่วนเนินทางทิศเหนือเรียกว่า "เขาน้อย” หรือ “เขากระโดง” โดยทั้งสองเนินเกิดจากการทับถมของเศษหินภูเขาไฟที่พ่นปะทุออกมา ซึ่งจากการสำรวจความหนาของชั้นลาวาพบว่า มีอายุประมาณ 3-9 แสนปี มีความหนามากกว่า 20 เมตร

 
ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ที่เขากระโดง
       บริเวณปากปล่องภูเขาไฟมีลักษณะเป็นหลุมลึก มีทางเดินเท้าก่อด้วยหินและมีระเบียงให้ชมวิว อีกทั้งด้านบนของปากปล่องภูเขาไฟเป็นที่ประดิษฐานพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ และมีมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองให้ผู้ที่ศรัทธาได้มากราบไหว้กัน
       
       “เขาอังคาร” ก็เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วอีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเขาอังคาร โดยภายในบริเวณวัดเคยมีการค้นพบโบราณสถานเก่าแก่และใบเสมาหินทรายสลักภาพบุคคล สถูป ดอกบัว และธรรมจักรสมัยทวารวดีหลายชิ้น มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14

 
เครื่องปั้นดินเผาเก่าแก่ภายในพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด
       มาดูของเก่าโบราณที่แสดงถึงอารยธรรมอันยาวนานของบุรีรัมย์กันอีกสักนิด ที่ “พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด” ซึ่งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาโบราณ ตั้งอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาโบราณจากกลุ่มเตาเผาต่างๆ ที่พบในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น แหล่งเตาเผาบ้านถนนน้อย แหล่งเตาเผาบ้านสวาย เป็นต้น ผู้ที่สนใจด้านโบราณคดีและชื่นชอบของเก่าคงจะถูกใจไม่น้อย

 
ชมฟุตบอลในบรรยากาศเหมือนสโมสรระดับโลก
       คราวนี้มาดูอะไรใหม่ๆ ทันสมัย และเป็นที่ภาคภูมิใจของคนบุรีรัมย์กันบ้าง นั่นก็คือ “สนามฟุตบอล นิว ไอ-โมบาย สเตเดี้ยม” สนามฟุตบอลเหย้าของทีม “ปราสาทสายฟ้า” หรือสโมสรบุรีรัมย์ พีอีเอ (ไทยพรีเมียร์ลีก) และสโมสรบุรีรัมย์ FC (ดิวิชั่น 1) ที่สร้างเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
       
       เชื่อว่าคอบอลที่ได้มาชมการแข่งขันที่สนามแห่งนี้จะยิ่งเร้าใจกับเกมการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า เพราะตัวสนามและอัฒจันทร์รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ นั้นสร้างได้บรรยากาศเหมือนสโมสรระดับโลก และถือได้ว่าเป็นสนามที่สวยและทันสมัยที่สุดของเมืองไทยตอนนี้ แม้แต่หญ้าในสนามก็ยังใช้หญ้าแบบเดียวกับสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ของอังกฤษ ที่ทนร้อนแล้งได้ดี ยิ่งเมื่อเข้าไปในสนามแล้วได้เห็นแฟนบอลต่างใส่เสื้อทีมเข้ามาเชียร์ทีมของบ้านตัวเองด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้ว ก็ยิ่งสร้างบรรยากาศให้ครึกครื้นยิ่งขึ้นไปอีก แนะนำว่าหากผ่านมาที่บุรีรัมย์แล้วไม่ควรพลาดที่จะลองชมฟุตบอลในสนามแห่งนี้สักนัดหนึ่ง

 
แฟนตัวยงมาเชียร์ทีมบุรีรัมย์ FC
       ที่บุรีรัมย์ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติอย่าง “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่” ป่าต้นน้ำที่สำคัญของบุรีรัมย์ อยู่ในอำเภอโนนดินแดง และอำเภอปะคำ ซึ่งมีแนวเขตป่าเชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่นี่มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง เคี่ยม ฯลฯ และมีสัตว์ป่าจำนวนมาก เหมาะกับผู้ที่จะมาทัศนศึกษาทางธรรมชาติด้วยการเดินป่า และกางเต็นท์พักแรม

 
ผ้าไหมนาโพธิ์ ของฝากขึ้นชื่อของบุรีรัมย์
       และก่อนกลับบ้านหากอยากหาของฝากขึ้นชื่อของบุรีรัมย์กลับไปฝากคนทางบ้าน ก็ขอแนะนำ “ผ้าไหมนาโพธิ์” โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นสินค้าโอทอปขึ้นชื่อของบุรีรัมย์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยลวดลายทอมือที่สวยงาม นอกจากผู้ซื้อจะได้ผ้าสวยๆกลับไปแล้ว ก็ยังเป็นการอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้อีกด้วย
ท่องเที่ยวไทย

สะพานหินศิลาแรง กำปงเกดย ยุคขอมอายุ 1000 ปี
สิงหาคมพาแม่เที่ยว 2556
แถวบ้านอัศจรรย์ใจ
“Pai” Again จากเวียงใต้ สู่ดอยกิ่วลม
มนต์เสน่ห์... ไทยแลนด์
ตลาดใกล้กรุง เที่ยวใกล้ๆ อร่อยง่ายๆ ไปได้ทุกวัน
เที่ยวละไมเมืองชายทะเลจากสัตหีบถึงระยอง
10 สุดยอดที่เที่ยว ติดอันดับคนชอบอ่าน ปี 2554
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
สัมผัสความโรแมนติกของซากุระเมืองไทย อช. ขุนสถาน จ.น่าน
มหกรรมพืชสวนโลกเชียงใหม่ 54 ดอกหน้าแมวบานสะพรั่ง
งานพืชสวนโลก เชียงใหม่ 2554 งามตระการตา
เชียงใหม่...หนาวนี้ยังมีเสน่ห์
ยอดดอยที่น่าไปในหน้าหนาวนี้
หนาวจับใจ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
ที่เที่ยวอันซีน กุ้งเดินขบวนที่อุบลราชธานี
วิมายปุระ แดนเทวนฤมิตร
10 สุดยอดที่เที่ยวฮอต หัวหิน-ปราณบุรี
8 ที่เที่ยวสุดฮอต อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี
กุ้ยหลินเมืองไทย
เลียบย่านบางขุนพรหม-บางลำพู เดินเท้าดูวัดวังเก่าแก่ในเมืองกรุง
เที่ยว“กุ้ยหลิน” ขึ้นเขาประตูสวรรค์ ผูกสัมพันธ์ชาวต้ง ที่ “ซานเจียง
“ภูสอยดาว”ป่าสนแสนสวย รุ่มรวยดอกไม้ สอยหัวใจให้หลงเคลิ้ม
ประเทศสวย ๆ
ลอยกระทงปี 2554 รวบรวมสถานที่น่าไปเที่ยว! article
“ตลาดน้ำมหานคร” ชวนเที่ยวงานลอยกระทง
เที่ยวเมืองนครฯ ชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ตื่นตาตื่นใจชมบ้านนกเหยี่ยวแดง จันทบุรี
ตลาดลาดชะโด... ตลาดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี
เที่ยวหาดทรายรี สักการะกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
เกาะสมุย พักผ่อน กินลม ชมวิว
ตลาดน้ำบางคล้า เที่ยว ชอป อิ่มริมน้ำ
เดินเที่ยวตลาด 3 เชื้อชาติ... ในวันเดียว
เกาะล้าน ทะเลสวย น้ำใส ใกล้กรุง น่าไปมาก!! article
การกลับมาอีกครั้งของมหกรรมพืชสวนโลก
จากทุ่งพระเมรุสู่ “สนามหลวงโฉมใหม่”
“พระเจ้าล้านตื้อ” พระพุทธรูปสุดงามแห่งดินแดนล้านนา
ท่องโลกดึกดำบรรพ์กลางมหานคร
รอยพระพุทธบาทคู่-วัดแก้วพิจิตร -ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สถาน คู่บ้านคู่เมืองปราจีน
สลากภัต สลากย้อม” ย้อมธรรมแห่งลำพูน
เสน่ห์เมืองจันท์
ปาย...ท่องเมืองหมอกสามฤดู สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
เขาใหญ่แฟนตาซี รีสอร์ท มันส์ สนุกไม่ซ้ำใคร
ฉะเชิงเทรา อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีผู้คนวนเวียนมาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย
บึงกาฬ
ตลาดน้ำอโยธยา
เที่ยวใกล้ๆ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เที่ยวใกล้กรุง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
เสน่ห์เมือง “แม่กลอง” มาแล้วต้องติดใจ article
หัวใจสีเขียว พาแม่เที่ยวในภาคกลาง
ปู๊น...ปู๊น นั่งรถไฟไปดูดอกกระเจียว ตะลุยป่าหินงาม
วันวานยังหวานที่บางปู
หมุนชีวิตให้ช้าลงกับบ้านสวนใน “อัมพวา”
หวานๆ เค็มๆ แบบคนเมืองเพชร
เที่ยวเชียงใหม่ไปได้ทุกฤดู ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน หน้าฝน หรือหน้าหนาว
7 ที่เที่ยวน่าสนุกเมืองขอนแก่น ม่วนคักๆ
บางมุมของสวนจตุจักร
10 สุดยอดที่เที่ยวฮอต จังหวัดบึงกาฬ
สามชุก อัมพวา เชียงคาน อยากหยุดเวลาไว้ที่วันวาน
เกาะพยาม จังหวัดระนอง
นางสงกรานต์ กิริณีเทวี 2554
ความหมายของ วันสงกรานต์
มารู้จักประวัติ วันสงกรานต์ กันดีกว่า
สงกรานต์ปีนี้ 2554 ไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะ
เทศกาลและงานประเพณีประจำเดือนเมษายน 2554
เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ประจำปี 2554 วันที่ 13 เมษายน 2554 นี้
เที่ยวท้องถิ่น “ย่านดินแดง” ตื่นตากับศาสนสถาน 3 ศาสนา
จากซาปา มาลาวไก ไปฮานอย
วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย
เที่ยว ปาย ไป ปางอุ๋ง ดินแดนแห่ง ... ความรัก
น่าน เมืองในหุบเขา
ฟ้าสวย ทะเลใส ที่มัลดีฟส์เมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ
ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง
ล่องเจ้าพระยาไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล
ที่เที่ยวหน้าหนาว ปีใหม่ คริสต์มาส นี้เที่ยวไหนดี
แม่คะนิ้งสวยๆ
อุทยานมังกรสรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
Countdown กรุงเทพมหานคร
บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
Pattaya Countdown 2011
Countdown2011
สถานที่ท่องเที่ยว !สุดฮิต!
10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวรับลมหนาว
ภูทอก
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ภูทับเบิก
ภูชี้ฟ้า
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
พัทยา
พาไปพักผ่อนแบบมีสไตล์ ในเทวาศรม
นกนางนวล บางปู
วังก้านเหลือง น้ำตกที่ผุดจากตาน้ำใต้ดิน
วัดเขาดีสลัก
ตลาดน้ำอโยธยา
กระทิงที่เขาแผงม้า
เหยียบ “ยอดเขาเทวดา” และ ที่นี่...สุพรรณบุรี
12 สิงหา พาแม่เที่ยว วันแม่ 2553
อัมพวา แสนสุข
พระตำหนักปางตอง
เห็ด เห็ด เห็ด
ข้ามเขาลี้อันคดเคี้ยว เที่ยวพระบาทห้วยต้ม
สราญใจ ไหว้ 4 พระนอนใหญ่ อยุธยา
ตักบาตรดอกไม้เมืองกรุง
ดอกบัว หลายพันธุ์มาแล้วจ๊ะ
10 อันดับวัดสวยที่สุดในโลก
เสน่ห์ทะเลจันท์...เจ้าหลาวไม่หนาวใจ
วิวสวย ๆ ดอกไม้งาม ๆ
ดอกเบญจมาศ
สวนหลวง ร.9
ปางอุ๋งหรือบ้านรวมไทย
โลกใบนี้สีชมพูที่ ขุนช่างเคี่ยนที่เมืองเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยวใน อ.วังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว" แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก
วังน้ำเขียว
เที่ยวเกาะล้าน-พัทยา ทะเลสวย น้ำใส ใกล้กรุงเทพ
รวมสถานที่เที่ยวเมืองปาย
10 แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพ ฯ ที่ไม่ควรพลาด
เที่ยวกรุงเทพ ไม่ไปไม่รู้
ต้องมนต์ตรา จำปาสัก(1) ตอน : มหัศจรรย์คอนพะเพ็ง
อัศจรรย์ทันตา ปริศนาพระเจ้าทันใจ
ปริตุ๊โกร ทีลอชู!” (ตอนจบ)
ปริตุ๊โกร ทีลอชู!” ตอนแรก
วสันตฤดูบนภูหลวง
น้ำเชี่ยวในป่าปาย
ขี่จักรยาน ล่องเรือ article
เดินป่า จังหวัดกาญจนบุรี article
98