ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
http://www.neotools1.com/images/column_1507710500/Map neo_pat 27092560_OK.png
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ปาย...ท่องเมืองหมอกสามฤดู สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

แม่ฮ่องสอน
 

แม่ฮ่องสอน
 
     

          ถ้าเอ่ยถึง "เมืองสามหมอก" หรือ "เมืองหมอกสามฤดู" ชื่อของ "แม่ฮ่องสอน" คงลอยเด่นมาแต่ไกล อาจเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อน อากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมตลอดทั้ง 3 ฤดูของปี รวมถึงมีทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย จึงไม่แปลกที่แม่ฮ่องสอนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับท็อปเท็นของประเทศไทย ที่ใคร ๆ ก็อยากไปท่องเที่ยว แต่วันนี้กระปุกดอทคอมจะพาเพื่อน ๆ ไปท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือการไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ที่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปาย
 

          โดยเริ่มต้นกันด้วยอำเภอสุดฮิตอย่าง "ปาย" ที่เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว ซึ่งในอดีต เมืองปายมักรู้จักเฉพาะกันเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ต่อมาก็กลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย

ปาย

ปาย
 

          ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาเที่ยวชม ถนนคนเดินปาย ซึ่งจัดขึ้นในถนนชัยสงคราม บริเวณท่ารถปาย ทั้งถนนจะปิดการจราจร ให้นักท่องเที่ยวเดินเลือกซื้อสินค้า ทั้งจากสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นของชาวเขา ตลอดจนสินค้าอื่น ๆ ทั่วไป โดยเฉพาะของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนร้านอาหาร ที่พัก แหล่งบันเทิงต่าง ๆ จะมีอยู่เรียงรายในถนนเส้นนี้ ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวยอดนิยม คือการเขียนโปสการ์ดส่งไปจากปาย เมืองปายจึงมีร้านโปสการ์ดและร้านกาแฟ มีอยู่ทั่วไปในถนนคนเดิน

บ้านสันติชล

บ้านสันติชล
 

          และไปเที่ยวต่อที่ หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (บ้านสันติชล) อยู่ห่างจากตัวอำเภอปายประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวจีนที่อพยพถิ่นฐานมา แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแต่งกาย ภาษา ได้เป็นอย่างดี โดยนักท่องเที่ยวนิยมไปชมหมู่บ้านพร้อมรับประทานอาหารจีนยูนนานเป็นอาหารกลางวัน ทั้งนี้ ภายในยังมีศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล จำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริการบ้านพักในชุมชนอีกด้วย

          จากนั้นแวะไป บ้านยอดดอย หรือ หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่บนดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ โดยใช้เส้นทางแม่ฮ่องสอน-อำเภอขุนยวม ไปหมู่บ้านป่าลานประมาณ 32 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาอีก 8 กิโลเมตร

แม่ฮ่องสอน
 

          ต่อด้วย หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ) อยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 44 กิโลเมตร ซึ่งหมู่บ้านตั้งติดอยู่กับชายแดนไทย-พม่า ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพหนีภัยมาจากทางตอนใต้ของจีน ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนฮ่อ ซึ่งยังคงสืบทอดประเพณีไว้หลายอย่าง ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ลักษณะบ้านบางส่วนเป็นบ้านแบบเก่าทำจากดินเหนียวผสมฟางข้าว รวมทั้งอาหารตำรับจีนตอนใต้แถบมณฑลยูนาน นอกจากนี้ ยังสามารถชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดีซึ่งมีจำหน่ายในหมู่บ้าน เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง รวมถึงบริเวณหมู่บ้านมีทะเลสาบสวยงามอีกด้วย

          ก่อนจะไปเที่ยว บ้านกะเหรี่ยงแม่สะกั๊วะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าผาปุ้ม ห่างจากอำเภอแม่ลาน้อยประมาณ 13 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1266 เป็นทางขึ้นเขา บ้านเรือนแถบเชิงเขาดูแปลกตา ชาวบ้านยังคงความเคยชินกับธรรมชาติ และยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี ในฤดูแล้งจะมองเห็นดอกไม้ป่า ใบไม้เป็นสีส้มสวยงามมาก ใกล้ ๆ หมู่บ้านมีน้ำตกเล็ก ๆ ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นที่พักผ่อนด้วย

          อะ ๆ อย่าลืมไป บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย ห่างจากบ้านละอูบประมาณ 4 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1266 ชาวไทยภูเขาในหมู่บ้านเคร่งครัดศาสนาและสุภาพอ่อนโยน อีกทั้งหมู่บ้านยังเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาชาวเขา ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถทำผ้าจากขนแกะ ปลูกไม้ผลเมืองหนาว และอื่น ๆ จึงเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของชาวเขาทั่วไปได้เป็นอย่างดี

แม่ฮ่องสอน
 

          หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ ตำบลห้วยห้อม เป็นหมู่บ้านเขตติดต่อระหว่าง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง มีลักษณะวัฒนธรรม การสร้างที่อยู่อาศัย การแต่งกาย และอุปนิสัยที่แตกต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่น ๆ โดยที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสูง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม การคมนาคมสะดวก จึงเป็นที่แปลกตาแปลกใจแก่นักท่องเที่ยว และ โฮมสเตย์บ้านห้วยฮี้ เป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง เรียกตัวเองว่า "ปกากญอ" เป็นหมู่บ้านจำนวน 28 หลังคาเรือน (ขนาดเล็ก) มีประชากรราว 50 คน อยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 26 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง เส้นทางแม่ฮ่องสอน– เฟิร์นริมธารรีสอร์ท – บ้านแม่สะกึด-วัดจันทร์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที กิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พักโฮมสเตย์ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยง, ชมกล้วยไม้ป่าร้อยกว่าชนิด, เดินป่าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยปุย, กางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวบนดอยปุยซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,700 เมตร

ปางอุ๋ง
 

ปางอุ๋ง
 

          ปิดท้ายกันที่ โครงการพระราชดำริปางตอง (ปางอุ๋ง) – บ้านรวมไทย สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอตอีกแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในที่สูง ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กิโลเมตร ความชุ่มชื้นในหน้าฝน ทำให้เราต้องเดินทางฝ่าไอหมอก ไปยังหมู่บ้านที่อยู่เหนือเมฆ ประกอบด้วย 24 ครัวเรือนอยู่กันอย่างมีความสุข ด้วยความงามของป่าสนทั้ง 2 ใบ และ 3 ใบ ที่โอบล้อมรอบทะเลสาบ ภายในโครงการฯ มีสวนไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวที่สวยงาม ให้ได้ศึกษาเป็นจำนวนมากแถมยังให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ด้วยข้อความที่น่าอ่าน สวนปางอุ๋ง เกิดขึ้นเพื่อให้มีพันธุ์พืชที่กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูง และโครงการฯ อนุญาตให้กางเต็นท์พักแรมในสถานที่ที่กำหนดได้ เว็บข้อมูล ruamthai.maehongson-strategy.net
 ท่องเที่ยวไทย

สะพานหินศิลาแรง กำปงเกดย ยุคขอมอายุ 1000 ปี
สิงหาคมพาแม่เที่ยว 2556
แถวบ้านอัศจรรย์ใจ
“Pai” Again จากเวียงใต้ สู่ดอยกิ่วลม
มนต์เสน่ห์... ไทยแลนด์
ตลาดใกล้กรุง เที่ยวใกล้ๆ อร่อยง่ายๆ ไปได้ทุกวัน
เที่ยวละไมเมืองชายทะเลจากสัตหีบถึงระยอง
10 สุดยอดที่เที่ยว ติดอันดับคนชอบอ่าน ปี 2554
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
สัมผัสความโรแมนติกของซากุระเมืองไทย อช. ขุนสถาน จ.น่าน
มหกรรมพืชสวนโลกเชียงใหม่ 54 ดอกหน้าแมวบานสะพรั่ง
งานพืชสวนโลก เชียงใหม่ 2554 งามตระการตา
เชียงใหม่...หนาวนี้ยังมีเสน่ห์
ยอดดอยที่น่าไปในหน้าหนาวนี้
หนาวจับใจ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
ที่เที่ยวอันซีน กุ้งเดินขบวนที่อุบลราชธานี
วิมายปุระ แดนเทวนฤมิตร
10 สุดยอดที่เที่ยวฮอต หัวหิน-ปราณบุรี
8 ที่เที่ยวสุดฮอต อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี
กุ้ยหลินเมืองไทย
“บุรีรัมย์” ดินแดนปราสาทหิน เยือนสนามฟุตบอลทีมเจ้าถิ่น “ปราสาทสายฟ้า”
เลียบย่านบางขุนพรหม-บางลำพู เดินเท้าดูวัดวังเก่าแก่ในเมืองกรุง
เที่ยว“กุ้ยหลิน” ขึ้นเขาประตูสวรรค์ ผูกสัมพันธ์ชาวต้ง ที่ “ซานเจียง
“ภูสอยดาว”ป่าสนแสนสวย รุ่มรวยดอกไม้ สอยหัวใจให้หลงเคลิ้ม
ประเทศสวย ๆ
ลอยกระทงปี 2554 รวบรวมสถานที่น่าไปเที่ยว! article
“ตลาดน้ำมหานคร” ชวนเที่ยวงานลอยกระทง
เที่ยวเมืองนครฯ ชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ตื่นตาตื่นใจชมบ้านนกเหยี่ยวแดง จันทบุรี
ตลาดลาดชะโด... ตลาดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี
เที่ยวหาดทรายรี สักการะกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
เกาะสมุย พักผ่อน กินลม ชมวิว
ตลาดน้ำบางคล้า เที่ยว ชอป อิ่มริมน้ำ
เดินเที่ยวตลาด 3 เชื้อชาติ... ในวันเดียว
เกาะล้าน ทะเลสวย น้ำใส ใกล้กรุง น่าไปมาก!! article
การกลับมาอีกครั้งของมหกรรมพืชสวนโลก
จากทุ่งพระเมรุสู่ “สนามหลวงโฉมใหม่”
“พระเจ้าล้านตื้อ” พระพุทธรูปสุดงามแห่งดินแดนล้านนา
ท่องโลกดึกดำบรรพ์กลางมหานคร
รอยพระพุทธบาทคู่-วัดแก้วพิจิตร -ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สถาน คู่บ้านคู่เมืองปราจีน
สลากภัต สลากย้อม” ย้อมธรรมแห่งลำพูน
เสน่ห์เมืองจันท์
เขาใหญ่แฟนตาซี รีสอร์ท มันส์ สนุกไม่ซ้ำใคร
ฉะเชิงเทรา อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีผู้คนวนเวียนมาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย
บึงกาฬ
ตลาดน้ำอโยธยา
เที่ยวใกล้ๆ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เที่ยวใกล้กรุง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
เสน่ห์เมือง “แม่กลอง” มาแล้วต้องติดใจ article
หัวใจสีเขียว พาแม่เที่ยวในภาคกลาง
ปู๊น...ปู๊น นั่งรถไฟไปดูดอกกระเจียว ตะลุยป่าหินงาม
วันวานยังหวานที่บางปู
หมุนชีวิตให้ช้าลงกับบ้านสวนใน “อัมพวา”
หวานๆ เค็มๆ แบบคนเมืองเพชร
เที่ยวเชียงใหม่ไปได้ทุกฤดู ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน หน้าฝน หรือหน้าหนาว
7 ที่เที่ยวน่าสนุกเมืองขอนแก่น ม่วนคักๆ
บางมุมของสวนจตุจักร
10 สุดยอดที่เที่ยวฮอต จังหวัดบึงกาฬ
สามชุก อัมพวา เชียงคาน อยากหยุดเวลาไว้ที่วันวาน
เกาะพยาม จังหวัดระนอง
นางสงกรานต์ กิริณีเทวี 2554
ความหมายของ วันสงกรานต์
มารู้จักประวัติ วันสงกรานต์ กันดีกว่า
สงกรานต์ปีนี้ 2554 ไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะ
เทศกาลและงานประเพณีประจำเดือนเมษายน 2554
เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ประจำปี 2554 วันที่ 13 เมษายน 2554 นี้
เที่ยวท้องถิ่น “ย่านดินแดง” ตื่นตากับศาสนสถาน 3 ศาสนา
จากซาปา มาลาวไก ไปฮานอย
วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย
เที่ยว ปาย ไป ปางอุ๋ง ดินแดนแห่ง ... ความรัก
น่าน เมืองในหุบเขา
ฟ้าสวย ทะเลใส ที่มัลดีฟส์เมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ
ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง
ล่องเจ้าพระยาไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล
ที่เที่ยวหน้าหนาว ปีใหม่ คริสต์มาส นี้เที่ยวไหนดี
แม่คะนิ้งสวยๆ
อุทยานมังกรสรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
Countdown กรุงเทพมหานคร
บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
Pattaya Countdown 2011
Countdown2011
สถานที่ท่องเที่ยว !สุดฮิต!
10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวรับลมหนาว
ภูทอก
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ภูทับเบิก
ภูชี้ฟ้า
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
พัทยา
พาไปพักผ่อนแบบมีสไตล์ ในเทวาศรม
นกนางนวล บางปู
วังก้านเหลือง น้ำตกที่ผุดจากตาน้ำใต้ดิน
วัดเขาดีสลัก
ตลาดน้ำอโยธยา
กระทิงที่เขาแผงม้า
เหยียบ “ยอดเขาเทวดา” และ ที่นี่...สุพรรณบุรี
12 สิงหา พาแม่เที่ยว วันแม่ 2553
อัมพวา แสนสุข
พระตำหนักปางตอง
เห็ด เห็ด เห็ด
ข้ามเขาลี้อันคดเคี้ยว เที่ยวพระบาทห้วยต้ม
สราญใจ ไหว้ 4 พระนอนใหญ่ อยุธยา
ตักบาตรดอกไม้เมืองกรุง
ดอกบัว หลายพันธุ์มาแล้วจ๊ะ
10 อันดับวัดสวยที่สุดในโลก
เสน่ห์ทะเลจันท์...เจ้าหลาวไม่หนาวใจ
วิวสวย ๆ ดอกไม้งาม ๆ
ดอกเบญจมาศ
สวนหลวง ร.9
ปางอุ๋งหรือบ้านรวมไทย
โลกใบนี้สีชมพูที่ ขุนช่างเคี่ยนที่เมืองเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยวใน อ.วังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว" แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก
วังน้ำเขียว
เที่ยวเกาะล้าน-พัทยา ทะเลสวย น้ำใส ใกล้กรุงเทพ
รวมสถานที่เที่ยวเมืองปาย
10 แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพ ฯ ที่ไม่ควรพลาด
เที่ยวกรุงเทพ ไม่ไปไม่รู้
ต้องมนต์ตรา จำปาสัก(1) ตอน : มหัศจรรย์คอนพะเพ็ง
อัศจรรย์ทันตา ปริศนาพระเจ้าทันใจ
ปริตุ๊โกร ทีลอชู!” (ตอนจบ)
ปริตุ๊โกร ทีลอชู!” ตอนแรก
วสันตฤดูบนภูหลวง
น้ำเชี่ยวในป่าปาย
ขี่จักรยาน ล่องเรือ article
เดินป่า จังหวัดกาญจนบุรี article
98