ReadyPlanet.com
dot
dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
http://www.neotools1.com/images/column_1507710500/Map neo_pat 27092560_OK.png
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ตักบาตรดอกไม้เมืองกรุง

"ตักบาตรดอกไม้"ในเมืองกรุง อิ่มบุญวันเข้าพรรษา  
     

 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่วัดบวรนิยมใช้ดอกบัวใส่บาตร
       ใกล้ถึงวัน "เข้าพรรษา" อันตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปีอีกครั้งหนึ่งแล้ว ในปีนี้วันเข้าพรรษาเวียนมาตรงกับวันอังคาร ที่ 27 กรกฏาคม ตามศาสนสถานทุกแห่งคงจะเนืองแน่นด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญประกอบกิจด้วยใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา

 
พระภิษุสงฆ์เดินบิณฑบาตรมาเป็นทิวแถว
       สำหรับวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเพื่อไม่ให้ไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย ซึ่งในวันเข้าพรรษานอกจากจะมีประเพณีการแห่เทียนพรรษาที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติกันนั้นคือ “ประเพณีตักบาตรดอกไม้”
       
       โดย "ประเพณีตักบาตรดอกไม้" นั้นมีประวัติความเป็นมามาแต่สมัยพุทธกาล ตามตำนานเล่าไว้ว่า พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ ทรงโปรดปรานดอกมะลิมาก ในแต่ละวันจะรับสั่งให้นายสุมนมาลาการนำดอกมะลิสดมาถวายวันละ 8 ทะนาน แต่เช้าตรู่ทุกวัน เพื่อแลกกับทรัพย์วันละ 8 กหาปณะ

 
ผู้คนใส่บาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิธ
       ต่อมาเช้าวันหนึ่ง ขณะที่นายสุมนมาลาการกำลังถือดอกไม้จะเข้าประตูเมือง ก็ได้พบพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งเสด็จออกบิณฑบาต นายสุมนมาลาการสังเกตเห็นพรรณรังษี ฉายประกาย รอบ ๆ พระวรกาย จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง พร้อมคิดหาสิ่งที่จะมาบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อไม่เห็นสิ่งใดจึงตัดสินใจจะถวายดอกไม่ที่จะนำไปถวายพระราชา พร้อมกันนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ข้าวของทุกสิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารทรงมอบให้เพียงเพื่อยังชีพในภพนี้เท่านั้น แต่การนำดอกไม้ถวายบูชาแก่พระพุทธองค์ สร้างอานิสงส์ได้ทั้งภพนี้และภพหน้า หากถูกประหารชีวิตเพราะไม่ได้ถวายดอกมะลิก็ยินยอม

 
พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลกันมาร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิธ
       คิดได้ดังนั้นนายสุมนมาลาการจึงได้สละชีวิตของตนเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า โดยได้ถวายดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าไปทั้ง 8 ทะนาน ซึ่งดอกไม้เหล่านั้นได้เป็นซุ้มติดตามเสด็จพระพุทธองค์ไปทุกหนทุกแห่ง คุณความดีของนายสุมนมาลาการได้เป็นที่กล่าวขานจนทั่วเมือง สร้างความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง
       
       แต่เมื่อภรรยาของเขาทราบข่าวกลับถูกดุด่าและนำความเข้ากราบทูลพระราชา แต่พระเจ้าพิมพิสารพระราชาทรงเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบัน จึงเรียกนายสุมนมาลาการมาเข้าเฝ้า แล้วตรัสยกย่องสรรเสริญนายสุมนมาลาการว่าเป็นมหาบุรุษ พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของ 8 ชนิด คือ ช้าง ม้า ทาส ทาสี เครื่องประดับ นารี อย่างละแปด ทรัพย์อีก 8 พันกหาปณะ และบ้านส่วยอีก 8 ตำบล

 
การตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชประดิษฐ์
       นับแต่นั้นมานายมาลาการก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ใดทั้งปวง ด้วยอานิสงส์ของการนำดอกมะลิบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากอานิสงส์ดังกล่าวแต่ครั้งพุทธกาลทำให้ชาวพุทธมีความเชื่อว่า "การตักบาตรดอกไม้" เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง จึงจัดให้มี "ประเพณีตักบาตรดอกไม้" เป็นประจำทุกปี ตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

 
บรรยากาศการตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชประดิษฐ์
       โดยประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้แก่ประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี ที่ในทุกปีจะมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลกันมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยดอกไม้ที่ใช้จะต้องเป็น "ดอกเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง ต้นคล้ายกับต้นกระชายหรือขมิ้น สูงประมาณ 1 คืบเศษ มีดอกสีเหลือง สีขาว และสีน้ำเงินม่วง ต้นดอกไม้เข้าพรรษานี้จะขึ้นตามไหล่เขาโพธิ์ลังกา หรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวง และเขาพุใกล้ ๆ กับรอยพระพุทธบาท และจะผลิดอกเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น จนชาวบ้านเรียกกันว่า "ต้นเข้าพรรษา"
       
       แต่สำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี ก็อย่าเพิ่งเสียใจไป เพราะในเมืองศิวิไลอย่างมหานครกรุงเทพก็มีวัดอยู่หลายแห่งที่จัดให้มีประเพณีตักบาตรดอกไม้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน เช่น วัดบวรนิเวศ, วัดราชประดิษฐ์, วัดราชบพิธ, วัดเทพศิรินทร์ และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

 
ผู้คนนำดอกเข้าพรรษา ดอกบัวและดอกไม้ต่างๆมาร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้ที่วัดบวร
       ซึ่งสำหรับที่วัดบวรนิเวศ จะมีดอกไม้ที่ใช้สำหรับใส่บาตรในประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่แตกต่างจากดอกไม้ที่ใช้ใส่บาตรที่วัดพระพุทธบาทสระบุรี เพราะที่วัดบวรนิเวศจะนิยมใช้ "ดอกบัว" ใส่บาตร เนื่องจากในพุทธประวัติตอนต่างๆ มีการถวายดอกไม้เป็นประจำโดยเฉพาะดอกบัว และจากพุทธปาฏิหาริย์มักปรากฏดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาททุกย่างก้าวที่พระองค์เสด็จไป โดยเฉพาะตอนประสูติ เห็นได้ว่าดอกบัวมีความสำคัญทางพุทธศาสนา ดังนั้นจึงถือว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ประธานของดอกไม้ทั้งปวง
       
       ซึ่งนอกจากดอกบัวแล้วก็ยังมีดอกไม้อื่นๆที่พุทะศาสนิกชนนำมาถวายตักบาตรด้วยเช่นกัน เช่น ดอกกุหลาบ พุทธรักษา มะลิ กล้วยไม้ เบญจมาศ เป็นต้น แล้วแต่ความสะดวกและศรัทธาของแต่ละคน โดยที่วัดบวรแห่งนี้จะมีผู้คนศรัทธาใส่บาตรดอกไม้กันมากล้นทุกปี ทำให้พุทธสาสนิกชนส่วนมากต้องมาจองพื้นที่กันตั้งแต่สายๆไปจนถึงเที่ยงบ่ายก็แทบจะไม่มีที่เหลือว่างกันแล้ว

 
พุทธศาสนิกชนร่วมใจกันมารอร่วมตักบาตรดอกไม้ที่วัดบวร
       แต่ด้วยจิตศรัทธาแม้จะต้องตากแดดตากฝนรอจนเย็นกว่าจะเริ่มประเพณีตักบาตรดอกไม้แต่ก็ไม่ทำให้พุทธศาสนิกชนลดน้อยลง พวกที่มาจองพื้นที่ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ วัยชรา บ้างก็เอาเสื่อผืนเล็กมาปู บ้างก็นำดอกบัวมาบรรจงพับกลีบให้สวยงาม บ้างก็นำดอกมะลิมาร้อยเป็นพวงมาลัย บ้างก็นำดอกกุหลาบมาเด็ดหนาม บ้างก็นำดอกไม้ชนิดต่างๆมารวมกันและจัดตกแต่งประดิดประดอยอย่างสวยงาม บ้างก็จัดแต่งดอกไม้ลงในกระทงใบตอง จนถึงการประดิษฐ์ดอกไม้เป็นตัวกระแตอย่างสวยงามก็มี

 
ดอกไม้สีสันสวยงามมากมายที่นำมาตักบาตรดอกไม้ที่วัดราชบพิธ
       และเมื่อถึงเวลาเริ่มการตักบาตรดอกไม้ พระภิกษุสงฆ์จะสะพายย่ามค่อยๆเดินเรียงแถวมารับบิณฑบาตดอกไม้ เมื่อพุทธศาสนิกชนใส่บาตรดอกไม้จนเต็มย่ามแล้ว ก็จะมีผู้ช่วยช่วยเอาดอกไม้ออกมาใส่รถเข็นหรือภาชนะที่ใหญ่รวมกันไว้ก่อน เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามารถรับบิณฑบาตรได้ถ้วนทุกคน

 
วัดราชประดิษฐ์ก็มีตักบาตรดอกไม้
       นี่เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ตอกย้ำให้ฉันรู้ว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยเลือนหายไปจากจิตใจคนไทย และในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้เห็นพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่แม้โลกจะก้าวไกลไปเพียงไรแต่คนไทยเราก็ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมคลาย

 
จะเลือกใช้ดอกไม้ชนิดใดใส่บาตรดอกไม้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวก
        
        
       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
       ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จะจัดขึ้นในวันเข้าพรรษา โดย "วัดบวรนิเวศ" จัดประเพณีตักบาตรดอกไม้เวลาประมาณ 16.00 น., "วัดราชประดิษฐ์" จัดงานเวลาประมาณ 15.00 น., "วัดราชบพิธ" จัดงานเวลาประมาณ 17.00 น., "วัดเทพศิรินทร์" จัดงานเวลาประมาณ 13.00 น. และ "วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก" เวลาประมาณ 17.00 น.

 
ท่องเที่ยวไทย

สะพานหินศิลาแรง กำปงเกดย ยุคขอมอายุ 1000 ปี
สิงหาคมพาแม่เที่ยว 2556
แถวบ้านอัศจรรย์ใจ
“Pai” Again จากเวียงใต้ สู่ดอยกิ่วลม
มนต์เสน่ห์... ไทยแลนด์
ตลาดใกล้กรุง เที่ยวใกล้ๆ อร่อยง่ายๆ ไปได้ทุกวัน
เที่ยวละไมเมืองชายทะเลจากสัตหีบถึงระยอง
10 สุดยอดที่เที่ยว ติดอันดับคนชอบอ่าน ปี 2554
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
สัมผัสความโรแมนติกของซากุระเมืองไทย อช. ขุนสถาน จ.น่าน
มหกรรมพืชสวนโลกเชียงใหม่ 54 ดอกหน้าแมวบานสะพรั่ง
งานพืชสวนโลก เชียงใหม่ 2554 งามตระการตา
เชียงใหม่...หนาวนี้ยังมีเสน่ห์
ยอดดอยที่น่าไปในหน้าหนาวนี้
หนาวจับใจ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
ที่เที่ยวอันซีน กุ้งเดินขบวนที่อุบลราชธานี
วิมายปุระ แดนเทวนฤมิตร
10 สุดยอดที่เที่ยวฮอต หัวหิน-ปราณบุรี
8 ที่เที่ยวสุดฮอต อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี
กุ้ยหลินเมืองไทย
“บุรีรัมย์” ดินแดนปราสาทหิน เยือนสนามฟุตบอลทีมเจ้าถิ่น “ปราสาทสายฟ้า”
เลียบย่านบางขุนพรหม-บางลำพู เดินเท้าดูวัดวังเก่าแก่ในเมืองกรุง
เที่ยว“กุ้ยหลิน” ขึ้นเขาประตูสวรรค์ ผูกสัมพันธ์ชาวต้ง ที่ “ซานเจียง
“ภูสอยดาว”ป่าสนแสนสวย รุ่มรวยดอกไม้ สอยหัวใจให้หลงเคลิ้ม
ประเทศสวย ๆ
ลอยกระทงปี 2554 รวบรวมสถานที่น่าไปเที่ยว! article
“ตลาดน้ำมหานคร” ชวนเที่ยวงานลอยกระทง
เที่ยวเมืองนครฯ ชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ตื่นตาตื่นใจชมบ้านนกเหยี่ยวแดง จันทบุรี
ตลาดลาดชะโด... ตลาดเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี
เที่ยวหาดทรายรี สักการะกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
เกาะสมุย พักผ่อน กินลม ชมวิว
ตลาดน้ำบางคล้า เที่ยว ชอป อิ่มริมน้ำ
เดินเที่ยวตลาด 3 เชื้อชาติ... ในวันเดียว
เกาะล้าน ทะเลสวย น้ำใส ใกล้กรุง น่าไปมาก!! article
การกลับมาอีกครั้งของมหกรรมพืชสวนโลก
จากทุ่งพระเมรุสู่ “สนามหลวงโฉมใหม่”
“พระเจ้าล้านตื้อ” พระพุทธรูปสุดงามแห่งดินแดนล้านนา
ท่องโลกดึกดำบรรพ์กลางมหานคร
รอยพระพุทธบาทคู่-วัดแก้วพิจิตร -ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สถาน คู่บ้านคู่เมืองปราจีน
สลากภัต สลากย้อม” ย้อมธรรมแห่งลำพูน
เสน่ห์เมืองจันท์
ปาย...ท่องเมืองหมอกสามฤดู สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
เขาใหญ่แฟนตาซี รีสอร์ท มันส์ สนุกไม่ซ้ำใคร
ฉะเชิงเทรา อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมีผู้คนวนเวียนมาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย
บึงกาฬ
ตลาดน้ำอโยธยา
เที่ยวใกล้ๆ เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เที่ยวใกล้กรุง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
เสน่ห์เมือง “แม่กลอง” มาแล้วต้องติดใจ article
หัวใจสีเขียว พาแม่เที่ยวในภาคกลาง
ปู๊น...ปู๊น นั่งรถไฟไปดูดอกกระเจียว ตะลุยป่าหินงาม
วันวานยังหวานที่บางปู
หมุนชีวิตให้ช้าลงกับบ้านสวนใน “อัมพวา”
หวานๆ เค็มๆ แบบคนเมืองเพชร
เที่ยวเชียงใหม่ไปได้ทุกฤดู ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน หน้าฝน หรือหน้าหนาว
7 ที่เที่ยวน่าสนุกเมืองขอนแก่น ม่วนคักๆ
บางมุมของสวนจตุจักร
10 สุดยอดที่เที่ยวฮอต จังหวัดบึงกาฬ
สามชุก อัมพวา เชียงคาน อยากหยุดเวลาไว้ที่วันวาน
เกาะพยาม จังหวัดระนอง
นางสงกรานต์ กิริณีเทวี 2554
ความหมายของ วันสงกรานต์
มารู้จักประวัติ วันสงกรานต์ กันดีกว่า
สงกรานต์ปีนี้ 2554 ไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะ
เทศกาลและงานประเพณีประจำเดือนเมษายน 2554
เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ประจำปี 2554 วันที่ 13 เมษายน 2554 นี้
เที่ยวท้องถิ่น “ย่านดินแดง” ตื่นตากับศาสนสถาน 3 ศาสนา
จากซาปา มาลาวไก ไปฮานอย
วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย
เที่ยว ปาย ไป ปางอุ๋ง ดินแดนแห่ง ... ความรัก
น่าน เมืองในหุบเขา
ฟ้าสวย ทะเลใส ที่มัลดีฟส์เมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ
ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง
ล่องเจ้าพระยาไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล
ที่เที่ยวหน้าหนาว ปีใหม่ คริสต์มาส นี้เที่ยวไหนดี
แม่คะนิ้งสวยๆ
อุทยานมังกรสรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
Countdown กรุงเทพมหานคร
บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
Pattaya Countdown 2011
Countdown2011
สถานที่ท่องเที่ยว !สุดฮิต!
10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวรับลมหนาว
ภูทอก
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ภูทับเบิก
ภูชี้ฟ้า
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
พัทยา
พาไปพักผ่อนแบบมีสไตล์ ในเทวาศรม
นกนางนวล บางปู
วังก้านเหลือง น้ำตกที่ผุดจากตาน้ำใต้ดิน
วัดเขาดีสลัก
ตลาดน้ำอโยธยา
กระทิงที่เขาแผงม้า
เหยียบ “ยอดเขาเทวดา” และ ที่นี่...สุพรรณบุรี
12 สิงหา พาแม่เที่ยว วันแม่ 2553
อัมพวา แสนสุข
พระตำหนักปางตอง
เห็ด เห็ด เห็ด
ข้ามเขาลี้อันคดเคี้ยว เที่ยวพระบาทห้วยต้ม
สราญใจ ไหว้ 4 พระนอนใหญ่ อยุธยา
ดอกบัว หลายพันธุ์มาแล้วจ๊ะ
10 อันดับวัดสวยที่สุดในโลก
เสน่ห์ทะเลจันท์...เจ้าหลาวไม่หนาวใจ
วิวสวย ๆ ดอกไม้งาม ๆ
ดอกเบญจมาศ
สวนหลวง ร.9
ปางอุ๋งหรือบ้านรวมไทย
โลกใบนี้สีชมพูที่ ขุนช่างเคี่ยนที่เมืองเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยวใน อ.วังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว" แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก
วังน้ำเขียว
เที่ยวเกาะล้าน-พัทยา ทะเลสวย น้ำใส ใกล้กรุงเทพ
รวมสถานที่เที่ยวเมืองปาย
10 แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพ ฯ ที่ไม่ควรพลาด
เที่ยวกรุงเทพ ไม่ไปไม่รู้
ต้องมนต์ตรา จำปาสัก(1) ตอน : มหัศจรรย์คอนพะเพ็ง
อัศจรรย์ทันตา ปริศนาพระเจ้าทันใจ
ปริตุ๊โกร ทีลอชู!” (ตอนจบ)
ปริตุ๊โกร ทีลอชู!” ตอนแรก
วสันตฤดูบนภูหลวง
น้ำเชี่ยวในป่าปาย
ขี่จักรยาน ล่องเรือ article
เดินป่า จังหวัดกาญจนบุรี article
98